Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuEliminacja barier w dostępie do rynków pozaunijnych ważna dla polskiego eksportu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2015-05-07 08:37:32
aktualności

Polska aktywnie uczestniczy w pracach KE mających na celu eliminację barier przez kraje trzecie dla unijnego, w tym także polskiego, eksportu. Prace w tym zakresie koordynuje Zespół ds. Barier w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich, działający w...

Polska aktywnie uczestniczy w pracach KE mających na celu eliminację barier przez kraje trzecie dla unijnego, w tym także polskiego, eksportu. Prace w tym zakresie koordynuje Zespół ds. Barier w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich, działający w Ministerstwie Gospodarki.

Polska administracja podejmuje działania mające na celu eliminację lub ograniczenie barier w polskim eksporcie. Działania te prowadzone są dwutorowo. Po pierwsze, poprzez forum Unii Europejskiej, na którym polscy delegaci informują Komisję Europejską o zidentyfikowanych utrudnieniach w handlu Polski z krajami trzecimi i zabiegają o podjęcie działań na płaszczyźnie unijnej w celu zniesienia tychże barier. Kwestie te są następnie podnoszone przez Komisję Europejską na forach międzynarodowych i w kontaktach Unii Europejskiej z krajami trzecimi, których te bariery dotyczą.

Drugą płaszczyzną działania jest podnoszenie kwestii barier w dostępie do rynków pozaunijnych bezpośrednio w trakcie bilateralnych spotkań polskich delegacji z przedstawicielami krajów trzecich.

Zespół MG przeprowadził analizę barier w dostępie do polskiego eksportu do rynków niektórych krajów b. WNP, Azji, krajów Basenu Morza Śródziemnego, Ameryki Południowej i państw afrykańskich. Jego zadaniem jest również systematyczna analiza utrudnień w dostępie do rynków krajów trzecich (pozaunijnych), które zgłaszają przedsiębiorstwa w specjalnej ankiecie przesyłanej do MG.

W ostatnim okresie główną przeszkodą wejścia na rynki pozaunijne dla polskich eksporterów pozostają bariery pozataryfowe. W przypadku obrotu towarowego najczęściej są to: nieprawidłowe stosowanie środków sanitarnych, fitosanitarnych i weterynaryjnych, wymogi techniczne, różne wymogi dokumentacyjne, rejestracyjne, skomplikowane procedury celne, subsydiowanie produkcji lub eksportu.

W przypadku handlu usługami do głównych barier należą uregulowania prawne krajów trzecich – jednym z przykładów stosowanych przez członków WTO jest nieumieszczenie danego sektora usługowego na liście zobowiązań szczegółowych GATS (General Agreement on Trade in Services) w poszczególnych krajach. Z kolei przedsiębiorcy, którzy chcą świadczyć usługi poprzez obecność handlową, doświadczają trudności związanych z ograniczeniem w rodzaju i formie prawnej planowanej obecności handlowej. Dotyczy to np. możliwości założenia jedynie agencji firmy, ale już nie oddziału lub przedstawicielstwa, konieczności zachowania określonej formy prawnej, np. spółki komandytowej.

Z kolei przedsiębiorcy, którzy chcą świadczyć usługi poprzez obecność osób fizycznych, zidentyfikowali następujące bariery: obowiązek posiadania obywatelstwa kraju przyjmującego, obowiązek posiadania miejsca zamieszkania w kraju przyjmującym, obowiązek przejścia testu potrzeb ekonomicznych, ograniczenia czasu trwania kontraktu.

Więcej informacji:

Opracowanie Eliminacja barier w dostępie do rynków krajów pozaunijnych

Ankieta dla przedsiębiorców na temat dostępu do rynków krajów trzecich

Więcej o barierach w handlu

Źródło:Ministerstwo Gospodarki

/TT/