Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOgłoszenie o konkursie do Działania 3.1, Poddziałania 3.1.5 w 2015 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Benedykt Kotkiewicz | 2015-12-10 08:20:28
poddziałaniae3.1.5, wsparcie mśp w dostępie do rynku kapitałowego, stock

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 12 stycznia do 31 marca 2016 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Rozwoju) listy projektów ocenionych w ramach konkursu.

W ramach Działania 3.1 Poddziałania 3.1.5 dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe             i średnie przedsiębiorstwa.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 994 600,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 9 005 400,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi (w zależności od rynku, na który przygotowywana jest dokumentacja):
• na rynek NewConnect 100 000,00 zł;
• na rynek GPW 800 000,00 zł;
• na zagranicznych rynkach regulowanych 800 000,00 zł;
• na rynku Catalyst wprowadzenie obligacji 80 000,00 zł;
• na rynku Catalyst wprowadzenie kolejnej emisji obligacji 60 000,00 zł.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93.
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu (link).

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu (pobierz plik)
Pełna dokumentacja do Działania 3.1, Poddziałania 3.1.5 (link)

 

Źródło: PARP