Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUkraina - Podstawowe założenia nowej reformy podatkowej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Benedykt Kotkiewicz | 2015-12-11 08:03:06
ykraina, podatki, projekt podatków, ministerstwo finansów ukrainy

W dniu 1 grudnia 2015 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Ukrainy (http://www.minfin.gov.ua) opublikowano rządowy projekt reformy podatkowej pt. „O utworzeniu konkurencyjnych warunków w sferze opodatkowania i stymulowania działalności gospodarczej w Ukrainie”. Informacja na temat proponowanych zmian w obowiązującym obecnie systemie podatkowym przedstawiona została w zestawieniu poniższej.

 

 

Czynny system

Proponowane zmiany

Podatek od zysku przedsiębiorstw

 1. stawka 0% w przypadku spółek, których obroty wynoszą mniej niż 3 mln UAH;
 2. stawka 18% w przypadku pozostałych przedsiębiorstw

 

stawka 20%

 

 

 

Baza opodatkowania:

Obliczana zgodnie ze standardami rachunkowości lub międzynarodwymi standardami sprawozdawczości finansowej

Baza opodatkowania:

Obliczana zgodnie ze standardami rachunkowości lub międzynarodwymi standardami sprawozdawczości finansowej

 

Inwestycyjny kredyt podatkowy: możliwość zainwestowania części naliczonej kwoty podatku od zysku w nowe urządzenia, nowe moce produkcyjne lub nowe technologie

Liczba płatników – 523,6 tys.

Liczba płatników – 685,3 tys. (wzrost o 161,7 tys. w związku z przejściem platników jednolitego podatku na ogólny system opodatkowania)

 

Podatek od dochodów osób fizycznych

Wynagrodzenie

Stawki:

0% w przypadku, jeżeli kwota wynagrodzenia wynosi mniej niż 1710 UAH;

15% w przypadku, jeżeli płaca miesięczna wynosi mniej niż 12180 UAH;

20% w przypadku, jeżeli placa miesięczna przekracza 12180 UAH

Wynagrodzenie

Stawki:

0% w przypadku, jeżeli kwota wynagrodzenia nie przekracza 1 miesięcznej płacy minimalnej (1378 UAH);

20% podatku nalicza się na kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o 1 minimalną płacę miesięczną (tzw. socjalną ulgę podatkową – 1378 UAH)

Podatek wojskowy – 1,5%

W roku 2016 przedłużono obowiązek odprowadzania podatku wojskowego na poziomie 1,5%

Dochody inne niż wynagrodzenie czy dochody uzyskane z inwestycyji – stawki nominalne

Pozostałe dochody

5% z tytułu dywidend

20% inne dochody uzyskane z inwestycji

Pozostałe dochody

20% z tytułu dywidend

20% inne dochody uzyskane z inwestycji

Liczba płatników podatku: 14284,4 tys.

Liczba płatników podatku: 14343,1 tys. (wzrost o 58,7 tys. w związku z przejściem płatników podatku jednolitego na ogólny system opodatkowania)

Jednolita składka na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne

Baza opodatkowania:

Kwota wynagrodzenia oraz szereg innych dochodów (z wyłączeniem płacy i dochodu uzyskanego z inwestycji) lecz nie więcej niż 17 miesięcznych płac minimalnych (20706 UAH)

Baza opodatkowania:

Kwota wynagrodzenia oraz szereg innych dochodów (z wyłączeniem płacy i dochodu uzyskanego z inwestycji) lecz nie więcej niż 25 miesięcznych płac minimalnych (34450 UAH)

Stawki:

Pracodawca – 41% (średnio)

Pracownik – 3,6%

Stawki:

Pracodawca – 20%

Pracownik – 0% (zniesiono podatek w przypadku pracowników)

Podatek VAT

 1. Stawka:
 1. ogólna – 20%
 2. eksport – 0%
 3. branża farmaceutyczna – 7%
 4. specjalny tryb opodatkowania gospodarstw rolnych
 1. Stawka:
 1. ogólna – 20%
 2. eksport – 0%
 3. zniesienie specyficznych stawek podatku dla branży farmaceutycznej i gospodarstw rolnych
 1. Obowiązkowa rejestracja podmiota gospodarczego jako płatnika VAT w przypadku, jeżeli roczne obroty przekroczyły 1 mln UAH
 1. Obowiązkowa rejestracja podmiota gospodarczego jako płatnika VAT w przypadku, jeżeli roczne obroty przekroczyły 2 mln UAH

Liczba podatników: 234,1 tys.

Liczba podatników: 210,3 tys. (zmniejszenie o 23,8 tys. w związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty obrotów z 1 do 2 mln UAH)

 

Wymogi w odniesieniu do platników podatków

I grupa – osoby fizyczne – przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników, zajmujący się wyłącznie handlem na rynkach lub lub oferujące usługi bytowe dla ludności. Poziom dochodu – nie więcej niż 300 tys. UAH

Grupa A – osoby fizyczne – przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników, zajmujący się wyłącznie handlem na rynkach lub oferujące usługi bytowe dla ludności. Poziom dochodu – nie więcej niż 300 tys. UAH. Obowiązek wykorzystywania kas fiskalnych wchodzi w życie za 3 lata.

II grupa - osoby fizyczne – przedsiębiorcy oferujący usługi płatnikom podatku jednolitego lub ludności. Rodzaj działalności: produkcja i dystrybucja towarów, sektor hotelowo-gastronomiczny. Zatrudniający do 10 osób. Poziom dochodu – do 1,5 mln UAH.

Grupa B - osoby fizyczne – przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników z poziomem dochodu do 2 mln UAH. Obowiązek wykorzystywania kas fiskalnych od 1 stycznia 2016 r. (dotyczy przedsiębiorców II grupy; w przypadku pozostałych podatników – od 1 lipca 2016 r.). Ograniczenia dot. poszczególnych rodzajów działalności: towary akcyzowe, usługi finansowe, gry hazardowe. Zniesienie uproszczonego systemu opodatkowania dla osób prawnych.

III grupa - osoby fizyczne – przedsiębiorcy oraz osoby prawne, których dochód wynosi poniżej 20 mln UAH

Grupa C – producenci artykułów rolno-spożywczych, 75% i więcej produkcji których stanowią produkty rolne, a dochody nie przekraczają 2 mln UAH

IV grupa - producenci artykułów rolno-spożywczych, 75% i więcej produkcji których stanowią produkty rolne, a dochody nie przekraczają 2 mln UAH

 

Stawki podatku

I grupa – do 10% płacy minimalnej (do 121,8 UAH; poziom podatku ustanawiają organy władzy miejscowej) + jednolita składka na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne 422,65 UAH

Grupa A – do 20% płacy minimalnej (do 275,6 UAH; poziom podatku ustanawiają organy władzy miejscowej) + jednolita składka na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne na poziomie 20% płacy minimalnej (275,6 UAH)

II grupa – do 20% płacy minimalnej (do 243,6 UAH; poziom podatku ustanawiają organy władzy miejscowej) + jednolita składka na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne 422,65 UAH

Grupa B – podatek od dochodów osób fizycznych – 20%, jednolita składka na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne na poziomie 20% bazy opodatkowania

III grupa – 2% dochodów z VAT; 4% dochodów bez VAT; jednolita składka na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne na poziomie 34,7% bazy opodatkowania (422,65 UAH)

Grupa C – 0,09 – 1,35 % oszacowanej wartości 1 ha gruntu (w zależności od rodzaju gruntu). Maksymalny poziom obrotów rocznych – 2 mln UAH.

IV grupa - 0,09 – 1,35 % oszacowanej wartości 1 ha gruntu (w zależności od rodzaju gruntu).

 

 

Podatek akcyzowy

Towary akcyzowe

Obecny system opodatkowania, 2015 r.

Stawka

Nowy system opodatkowania, 2016 r.

Stawka

Notatki

Napoje alkoholowe

70,53 UAH za 1 litr spirytusu 100%

141,06 UAH za 1 litr spirytusu 100%

w latach 2017-2020 stawka zwiększana będzie co roku o 5% do 171,47 UAH w 2020 r.

Wino wytrawne

0,01 UAH za 1 litr

0,05 UAH za 1 litr

Minimalna stawka w UE – 0. W poszczególnych krajach UE: Francji – 0,9 UAH za 1 litr, Polsce – 9 UAH za 1 litr

Wino wzmocnione, wermut

3,58 UAH za 1 litr

5,37 UAH za 1 litr

w latach 2017-2020 stawka zwiększana będzie co roku o 5% do 6,53 UAH w 2020 r.

Wino musujące

5,20 UAH za 1 litr

7,80 UAH za 1 litr

Minimalna stawka w UE – 0. W poszczególnych krajach UE: Belgii – 13,62 UAH za 1 litr, Łotwie – 16,65 UAH za 1 litr

piwo

1,24 UAH za 1 litr

2,48 UAH za 1 litr

w latach 2017-2020 stawka zwiększana będzie co roku o 5% do 3,01 UAH w 2020 r. Minimalna stawka w UE – 2 UAH.

papierosy

(stawka specyficzna)

227,33 UAH za 1000 sztuk

318,26 za 1000 sztuk

w latach 2017-2020 stawka zwiększana będzie co roku o 7% do 429,29 UAH za 1000 sztuk w 2020 r.

Papierosy

(cło ad valorem)

12% maksymalnej ceny detalicznej bez VAT

15% maksymalnej ceny detalicznej bez VAT

w latach 2017-2020 stawka nie będzie zmieniana

Powyższe propozycje dot. reformy podatkowej uzgodnione zostały z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Prace nad zmianami Kodeksu podatkowego Ukrainy trwać będą do 4 grudnia 2015 r.

Dodatkowe informacje na temat reformy podatkowej Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie przedstawi po przegłosowaniu stosownego projektu ustawy przez Radę Najwyższą Ukrainy oraz podpisaniu odpowiedniej ustawy przez Prezydenta Ukrainy P. Poroszenkę (możliwość weta).

 

Źródło: WPHI w Mińsku/Ekonomiczna Prawda