Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKomentarz do danych GUS o wynikach obrotów wymiany towarowej za okre I-IX 2015 r..

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Benedykt Kotkiewicz | 2015-12-31 11:11:12
wymiana towarowa, eksport, import

Główny Urząd Statystyczny podał wstepne dane dotyczące wymiany towarowej za pierwsze trzy kwartały b.r. Eksport liczony w złotych wyniósł 547297,5 mln zł i był wyższy w stosunku do roku ubiegłego o 6,8 %. Import wzrósł o 3,6% i zamknął się kwotą 538393,4 mln zł. Wzrost wymiany towarowej odnotowano zarówno z krajami rozwinietymi (w tym również z krajami UE) jak i z krajami rozwijajacymi się. Tempo wzrostu wymiany handlowej w odniesieniu do eksportu jak i importu było spowalniane przez duży spadek wymiany z krajami Europy Środkowo Wschodniej, W szczególnosci dotyczył on z Rosji i Ukrainy. Odnotowano dodatnie ogólne saldo wymiany handlowej wobec ujemnego salda ogółem notowanego w ub. roku, które wyniosło 8904,1 mln zł wobec minus 7125,0 mln zł w analogicznym okresie 2014 r.. Wynik dodatni uzyskano dzięki nadwyżce eksportu nad importem z krajami rozwinietymi (111 821,4 mln zł.) w tym z Unią Europejską (113 529,5 mln zł.).

Wyniki wymiany towarowej liczone w euro kształtowała sie nastepujaco: eksport -

131548,9 mln EUR. (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 7,2%) ,  import - 129417,7 mln UER (wzrost o 4,0%), saldo ogólne - 2131,2 mln EUR (minus 1714,2 mln EUR). Dodatnie saldo odnotowano z krajami rozwinietymi, w tym z krajami UE, zaś ujemne z krajami rozwijajacymi się, w tym z krajami Europy Środkowo Wschodniej.

 

Struktura geograficzna obrotów.

 

W stosunku do trzech kwartałów roku ubiegłego wzrósł udział w obrotach ogółem  krajów rozwinietych, w tym Unii Europejskiej, jak i rozwijajacych się. Dotyczy to zarówno eksportu jak i importu. Odnotowano natomiast spadek udziału eksportu oraz importu w odniesiemniu do krajów Europy Wschodniej.

W stosunku do 2014 r. wzrósł udział Niemiec w obrotach ogółem, zarówno w eksporcie (wzrost z 26,2% do 27,1%), jak i imporcie (wzrost z 22,0% do 22,6%). 

Odnotować należy wyższą dynamikę wzrostu wymiany towarowej (zarówno eksportu jak i importu) z krajami rozwijajacymi się, aniżeli z krajami rozwinietymi, mimo ujemnej dynamiki z krajami Europy Środkowo Wschodniej.  Wzrost eksportu liczony w zł. do krajów rozwinietych wyniósł 8,9%, w tym do krajów UE 9,5% zaś do krajów rozwijajacych się 13,0%. Wzrost importu z krajów rozwiniętych wyniósł 4,8%, a z karajów rozwijajacych się 15,9%. Wzrosła też wartość wymiany towarowej z Niemcami w  stosunku do analogicznego okresu 2014 r. Eksport wzrósł o 10,6%, a imoport o 6,9% co dało dodatnie saldo wymiany w wysokosci 26472,0 mln zł (w 2014 r. 20115,0 mln zł).

Największym partnerem w zakresie eksportu nadal pozostaja Niemcy. Kolejne pozycje w rankingu zajmują W. Brytania i Czechy (po 6,6%), Francja (5,6%), Włochy (4,8%), Holandia (4,5%), Rosja (2,9%), Szwecja (2,7%), Węgry i Hiszpania (po 2,6%). Najwiekszym eksporterem na polski rynek są Chiny (11,4%). Nastepne kraje na liscie to: Rosja (7,8%), Włochy (5,3%), Francja (3,8%), Holandia (3,7%), Czechy (3,5%), Stany Zjednoczone (2,7%), W. Brytania (2,6%) i Belgia (2,5%).

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS