Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWsparcie z programów Interreg

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Benedykt Kotkiewicz | 2016-01-25 08:01:09
interreg, współpraca, środki unijne, ue, partnerstwo, nabór wniosków, programy transnarodowe,

Polskie instytucje i przedsiębiorcy, obok aplikowania do programów krajowych i regionalnych, mogą również korzystać ze wsparcia z programów Interreg. W ich ramach realizowane są projekty wspólnie z zagranicznymi partnerami.

 

Najwcześniej nabory rozpoczęły się w programach transnarodowych (współpraca partnerów z kilku/kilkunastu krajów) i programie Interreg Europa (wszystkie kraje UE). Pierwszy nabór projektów w programie Europa Środkowa wystartował już w lutym 2015 r. Złożono 611 aplikacji projektowych, z których wybrano 90 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 197 mln euro. Najwięcej zgłoszono w ramach przedsiębiorczości, wspierania innowacji społecznych i gospodarczych w regionach oraz wykorzystania dziedzictwa kulturowego. Z kolei w programie Interreg Europa najwięcej wniosków (81 spośród 261) dotyczy poprawy wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego oraz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. W programie Region Morza Bałtyckiego najpopularniejszym wśród wnioskodawców tematem jest czystość wód oraz wsparcie dla innowacji nietechnologicznych.

"Cieszy mnie coraz większe zainteresowanie polskich beneficjentów programami transnarodowymi. Liczę na to, że tendencja ta utrzyma się w kolejnych naborach. Warto, by polskie instytucje i firmy wykorzystały szansę, jaką niesie udział w tych międzynarodowych projektach" - podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

By to zilustrować, wiceminister przytoczył dane o wynikach naboru w programie Region Morza Bałtyckiego.

"Zatwierdzono 78 projektów, w których uczestniczy aż 66 polskich partnerów – to znacząca liczba. Środki, na które mogą liczyć polscy beneficjenci, to około 12,5 mln euro" - poinformował wiceszef resortu.

Pierwsze nabory odbyły się również w programach transgranicznych (dotyczących obszarów położonych bezpośrednio przy granicach) zarządzanych przez stronę polską, tj.: Południowy Bałtyk, Polska-Saksonia i Polska-Słowacja. Obecnie trwa ocena tych projektów. W programie Południowy Bałtyk złożono więcej projektów niż w analogicznym okresie poprzedniej perspektywy finansowej. Łączna wartość wnioskowanego unijnego dofinansowania to ponad 35 mln euro. Najwięcej aplikacji (12 spośród 27) dotyczyło koncepcji niebieskiego i zielonego wzrostu, czyli wykorzystania zasobów naturalnych i zasobów Bałtyku w sposób zrównoważony. W ramach Programu Polska-Słowacja złożono 37 aplikacji projektowych na kwotę ponad 43 mln euro. Zdecydowana większość wniosków dotyczyła dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (33 koncepcje). Z kolei w Programie Polska-Saksonia odbył się nabór na projekty flagowe, mające szczególne znaczenie dla całego obszaru wsparcia. Proces wyboru przebiegał dwuetapowo. Komitet Monitorujący zatwierdził 5 koncepcji projektów flagowych, a autorzy 4 spośród nich złożyli pełne wnioski o dofinansowanie. W programie Czechy-Polska (zarządzany przez stronę czeską) w wyniku pierwszego naboru do dofinansowania wybrano projekty dotyczące współpracy instytucji i społeczności oraz edukacji i podnoszenia kwalifikacji. Przeprowadzono nabór na projekty parasolowe w ramach Funduszu Mikroprojektów oraz trwa II nabór na projekty flagowe. Termin składania wniosków mija 31 marca 2016 r.

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podkreślił szczególną rolę projektów transgranicznych.

"To projekty wspierające nie tylko rozwój gospodarczy i społeczny regionów przygranicznych w Polsce. O ich wyjątkowości świadczy to, że wspierają tworzenie powiązań z instytucjami i firmami z krajów sąsiednich, a przede wszystkim to, że budują i wzmacniają więzi między społecznościami z obu stron granicy. Z uwagi na międzynarodowy charakter projektów, zależy mi na tym, by były to przedsięwzięcia o wysokiej jakości" - powiedział.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju