Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPoziom produkcji sektora rolnego na Ukrainie po 11 miesiącach 2015 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Benedykt Kotkiewicz | 2016-03-01 14:49:35
produkcja rolna, ukraina, towary rolne, produkty rolne, hodowla zwierząt, uprawa zbóż

Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. poziomu produkcji podstawowych towarów rolnych oraz hodowli zwierząt na Ukrainie po 11 miesiącach 2015 r.

Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. poziomu produkcji podstawowych towarów rolnych oraz hodowli zwierząt na Ukrainie po 11 miesiącach 2015 r.

Informacje ogólne

Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy danymi, w okresie styczeń - listopad 2015 r. łączny poziom produkcji rolnej na Ukrainie zmniejszył się w porównaniu do poziomu produkcji z analogicznego okresu w roku poprzednim o 4,7 %. W szczególności poziom produkcji na przedsiębiorstwach rolnych zmniejszył się o 4,5 %, a w gospodarstwach indywidualnych – o 5 %.

Produkcja towarów pochodzenia roślinnego

W omawianym okresie produkcja towarów pochodzenia roślinnego zmniejszyła się w porównaniu z produkcją tych towarów w analogicznym okresie roku poprzedniego o 4,7 % (w tym przedsiębiorstwa rolne – spadek produkcji o 4,4 %, gospodarstwa indywidualne – o 4,9 %).

Produkcja towarów pochodzenia zwierzęcego

W omawianym okresie produkcja towarów pochodzenia zwierzęcego zmniejszyła się w porównaniu z produkcją tych towarów w analogicznym okresie roku poprzedniego o 4,8 % (w tym przedsiębiorstwa rolne – spadek produkcji o 4,4 %, w gospodarstwach indywidualnych – spadek o 5,1 % w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku).

Informacja o produkcji podstawowych towarów pochodzenia zwierzęcego w okresie styczeń-listopad 2015 r. w poniższej tablicy.

 

 

 

 

Poziom produkcji

Zmiana

I-XI.2015 / I-XI.2014 (%)

Mięso (żywa waga, mln t)

2863,4

98,5

Mleko (mln t.)

10025,8

95,7

Jaja (mln szt.)

15699,3

85,5

 

Wg stanu na 1 grudnia 2015 r. pogłowie zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych (bydło domowe, trzoda chlewna, owce i kozy, drób) na Ukrainie wynosiło 235 371,6 tys. szt., w tym w przedsiębiorstwach rolnych – 125 301,7 tys. szt. (spadek o 4,07 % w porównaniu do liczby zwierząt hodowlanych z 1 grudnia 2014 r.), a w gospodarstwach indywidualnych – 111 351 tys. szt. (spadek o 2,68 %). Informacja o liczebności pogłowia zwierząt hodowlanych na Ukrainie wg stanu na 1 grudnia 2015 r. w poniższej tablicy.

 

 

Liczebność pogłowia

(tys. szt.)

Zmiana do 1.12.14 (%)

Bydło domowe:

w tym krowy:

4074,0

2221,1

94,7

94,8

Trzoda chlewna

7556,2

96,4

Owce i kozy

1500,6

96,4

Drób

222240,8

98,2

 

Sprzedaż produkcji rolnej

Łączny poziom sprzedaży produkcji rolnej na Ukrainie w styczniu-listopadzie 2015 r. zwiększył się w porównaniu do poziomu sprzedaży z analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,3 %, w tym towarów pochodzenia roślinnego – wzrósł o 2,8 %, a towarów pochodzenia zwierzęcego – spadł o 6 %.

Średnia cena sprzedaży towarów rolnych przez gospodarstwa rolne na Ukrainie w okresie styczeń-listopad 2015 r. zwiększyła się o 54 % w porównaniu do średniej ceny z analogicznego okresu 2014r.

Informacja o sprzedaży wybranych towarów rolnych na Ukrainie w styczniu-listopadzie 2015 r. w poniższej tablicy.

 

 

Poziom sprzedaży

Średnia cena sprzedaży

tys. t

zmiana (%)

UAH za t

(tys. szt.)

zmiana (%)

Pszenica

14374,1

106,4

2739,5

148,1

Żyto

164,0

67,1

2155,6

173,9

Jęczmień

3389,0

85,7

2674,7

157,1

Kukurydza

16388,1

113,1

2948,1

180,7

Nasiona słonecznika

7468,9

101,8

7262,2

199,3

Soja

2581,7

119,2

7240,4

164,6

Rzepak

1541,1

77,7

7456,0

181,9

Buraki cukrowe

5377,4

77,6

784,7

158,3

Bydło domowe

152,4

90,4

20692,3

155,8

Trzoda chlewna

431,1

98,7

24488,9

134,4

Drób

1140,6

98,8

20745,3

139,8

Mleko

2329,9

101,1

4275,0

119,9

Jaja, mln szt.

8127,3

74,2

1296,3

170,9

 

Dodatkowe informacje o poziomie produkcji rolnej na Ukrainie po 11 miesiącach 2015 r. w załączonym opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy na ten temat. Analizy wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału w zakładce „Ukraina / Gospodarka Ukrainy”. Analizy na temat poszczególnych sektorów gospodarki Ukrainy dostępne na stronie internetowej Wydziału w zakładce „Ukraina / Analizy rynkowe”.

 

Źródło: WPHI w Kijowie/ Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy