Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuVIII Europejski Kongres Gospodarczy, 18-20 maja 2016 r., Katowice

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Benedykt Kotkiewicz | 2016-03-23 08:05:24
kongres gospodarczy, katowice, kongres

Europejski Kongres Gospodarczy, organizowany przez Grupę PTWP SA, odbędzie się w dniach 18-20 maja 2016 r. w Katowicach.


Kongres to trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem ponad siedmiu tysięcy gości z Polski i z innych krajów europejskich. W blisko stu sesjach bierze co roku udział kilkuset prelegentów. Uczestnikami Kongresu są najważniejsi politycy unijni (ze szczególnie silną reprezentacją krajów Europy Środkowej), premierzy państw europejskich i przedstawiciele polskiego rządu, a także inwestorzy i menedżerowie największych firm w Europie. Tematyka obrad obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy, ale ambicją Kongresu jest także wytyczanie nowych kierunków myślenia o przyszłości Europy, wychwytywanie znaczących trendów, a nawet wskazywanie możliwych rozwiązań kluczowych problemów.

GŁÓWNE NURTY TEMATYCZNE:
Geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka. Czy to globalny kryzys?
Energia, przemysł, klimat – horyzont 2030. Scenariusze dla świata i Europy
Digitalizacja gospodarki. Szanse, wyzwania, zagrożenia cyfrowej rewolucji
Młodzi przedsiębiorcy. Nowy biznes nośnikiem innowacji

TEMATY SESJI:

18 MAJA 2016 R.

 • Geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka. Czy to globalny kryzys?
 • Energia i klimat – horyzont 2030. Scenariusze dla świata i Europy
 • Globalna ekspansja europejskiej gospodarki
 • Przemysł w Europie. Schyłek czy renesans?
 • Digitalizacja gospodarki. Szanse, wyzwania, zagrożenia cyfrowej rewolucji
 • Młodzi przedsiębiorcy. Nowy biznes nośnikiem innowacji
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Szpitale w polityce zdrowotnej państwa – nowe otwarcie?
 • Zarządzanie szpitalami, czyli oblicza bezpieczeństwa
 • Młodzi liderzy i reformatorzy
 • Spotkanie gospodarcze Indie – Europa Centralna

19 MAJA 2016 R.

 • Silna i spójna Unia Europejska
 • Fundusze europejskie 2014-2020
 • Spotkania gospodarcze Polska-Japonia
 • Konwent marszałków województw
 • Metropolie i mniejsze miasta w Polsce. Dylematy rozwoju
 • Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
 • Sektor usług dla biznesu w Polsce
 • Zarządzanie współczesnymi miastami
 • Smart city w dobie digitalizacji
 • Nieruchomości komercyjne w Europie Centralnej
 • Ewolucja rynku nieruchomości w Polsce
 • Rynek pracy w potrzebie
 • Wolny rynek w świecie
 • Infrastruktura transportowa w Europie Centralnej
 • Infrastruktura. Inwestycje
 • Drogi, koleje, żegluga. System transportu w Polsce
 • Infrastruktura kolejowa w Polsce
 • Kolejowy rynek cargo
 • Budownictwo
 • Plan Inwestycyjny dla Europy
 • Długoterminowe oszczędzanie i inwestycje
 • Rynek kapitałowy dla gospodarki
 • Perspektywy rozwoju OZE w Polsce
 • Demografia i rynek pracy w Europie
 • Przemysł obronny w Polsce. Czas na nową strategię?
 • Bezpieczeństwo energetyczne – państwo, gospodarka, system
 • Co dalej na Wschodzie?
 • Nowa polityka energetyczna
 • Energetyka 2.0 – dziś i jutro
 • Polityka odpowiedzialności społecznej w strategiach firm
 • Klimat inwestycyjny w Polsce
 • Nowoczesny mecenat
 • Firmy rodzinne w Europie
 • Technologie, innowacje, rynek
 • Inwestycje w innowacyjność w praktyce
 • Partnerstwo UE-USA. Teraz czy nigdy?
 • Korporacyjne fundusze inwestycyjne – czy duże polskie grupy potrzebują takich funduszy dla radykalnej poprawy innowacyjności?
 • Ekspansja zagraniczna polskich firm
 • Biznes za granicą – wsparcie państwa
 • Zarządzanie w erze cyfrowej
 • Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna
 • Inwestycje komunalne
 • Podatki. Korupcja i szara strefa – jak uzdrowić system?
 • Jaka Unia, jaka Europa?
 • Rynek gazu w Polsce
 • Grupa Wyszehradzka. Współpraca środkowoeuropejska – nowe akcenty
 • Przed Euro 2016. Piłka nożna i gospodarka
 • Jaki miks energii w Europie i w Polsce?
 • Przemysł czasu wolnego
 • Koordynowana opieka medyczna – od diagnozy do rehabilitacji
 • Choroby cywilizacyjne – wyzwania dla systemów ochrony zdrowia
 • Konstruktywni: Czy realny jest zdrowy powrót do pracy?
 • Odbudowa i rozwój mocy wytwórczych w Polsce
 • Chemia. Innowacje, inwestycje, rynek
 • Spotkania gospodarcze Polska-Kraje Półwyspu Arabskiego
 • Pakiet gazowy – bezpieczeństwo gazowe Europy
 • Przestrzeń publiczna w miastach

20 MAJA 2016 R.

 • Porty morskie
 • Polski rynek lotniczych przewozów czarterowych
 • Cyberbezpieczeństwo i infrastruktura krytyczna
 • Bezpieczeństwo cyfrowe w biznesie
 • Gospodarka odpadami
 • Zarządzanie przestrzenią miejską
 • Partnerstwo Prywatno-Publiczne
 • Mieszkalnictwo i budownictwo mieszkaniowe
 • Forum Współpracy Gospodarczej Europa-Chiny
 • Budżety partycypacyjne
 • Regionalne strategie zapobiegające depopulacji
 • Innowacje w energetyce
 • Odczarować Śląsk. Idee dla regionu
 • Energetyka na terenach niezurbanizowanych
 • Inwestycje w odnawialne źródła energii
 • Przemysł kosmiczny
 • Prawo i gospodarka
 • Niska emisja
 • Gospodarowanie zasobami wodnymi w Europie Centralnej
 • System ETS a gospodarka i energetyka Europy Centralnej
 • Hutnictwo w Europie i na świecie
 • Hutnictwo – dystrybucja stali
 • Klimat dla innowacji
 • Rynek energii
 • Kogeneracja w Polsce
 • Motoryzacja. Rynek, technologie, zaufanie
 • Edukacja a zatrudnienie – w Polsce i Europie
 • Polski rynek spożywczy. Struktura, wyzwania, rynek
 • Globalna konkurencja na rynku żywności
 • Współpraca w branży spożywczej
 • Medycyna pracy – w poszukiwaniu współczesnego modelu
 • Prywatny kapitał w polskim systemie ochrony zdrowia – dziś i jutro
 • Górnictwo. Polityka, ekonomia, bezpieczeństwo
 • Przemysł wydobywczy na świecie – szansa dla polskich firm?
 • Energetyka oparta na węglu – co dalej?
 • Polska marka w globalnej gospodarce
 • Finansowanie projektów energetycznych i infrastrukturalnych
 • Cyfrowa gospodarka UE
 • Przetargi międzynarodowe
 • 15 lat e-commerce w Polsce
 • Konsument XXI wieku
 •  

Źródło: PTWP