Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuHandel zagraniczny Polski po czterech miesiącach 2016 r. (wg wstępnych danych GUS)

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Benedykt Kotkiewicz | 2016-06-15 13:02:47
handel zagraniczny, eksport, import, polska, współpraca , wymiana

W okresie pierwszych czterech miesięcy 2016 r. utrzymała się tendencja do szybszego wzrostu eksportu z Polski niż importu na nasz rynek. Całkowity polski eksport zwiększył się o 4,2 proc. (do blisko 60,2 mld euro), a import o 1,3 proc. (do prawie 57,1 mld euro), co zaowocowało dalszym wzrostem nadwyżki (o 1,7 mld euro), do 3,1 mld euro.

Analogicznie jak w 2015 r., zdecydowanie korzystniej kształtowały się wyniki eksportu do krajów rozwiniętych gospodarczo (wzrost o 5,7 proc., do ok. 52,6 mld euro), niż na rynki słabiej rozwinięte i rozwijające się (spadek o 5 proc., do 7,6 mld euro).

Eksport do UE wzrósł o 5,2 proc. (do prawie 48,6 mld euro), w tym szybciej do krajów strefy euro (o 5,7 proc.), niż do pozostałych unijnych (o 4 proc.). Wzrost eksportu odnotowano do 20 krajów UE, w tym w przypadku 14 z nich był on szybszy niż w skali ogólnej. Wśród ważniejszych unijnych rynków najszybciej zwiększyła się sprzedaż do: Rumunii (o ponad 15 proc.), Szwecji (o blisko 10 proc.), Niemiec (o 8,7 proc.), Włoch (o ponad 8 proc.), Hiszpanii (o 7,7 proc.), Danii (o 7,5 proc.) oraz Francji (o 7,3 proc.). Utrzymująca się tendencja do szybszego niż w skali ogólnej wzrostu eksportu do UE przełożyła się na dalsze umocnienie jej udziału w naszym łącznym wywozie, do 80,7 proc. po 4 miesiącach 2016 r.

Zdecydowanie szybciej niż przeciętnie wzrósł eksport do pozaunijnych rynków rozwiniętych, tj. o blisko 12 proc., do 4 mld euro. Wynikało to z dynamicznego zwiększenia sprzedaży do: Szwajcarii (o 17,2 proc.), USA (o 13,5 proc.), Japonii (o ponad 11 proc.), Izraela (o 27,5 proc.) oraz Norwegii (o 9 proc.).

W przypadku eksportu na rynki WNP, po dwóch latach głębokich spadków, w okresie styczeń-kwiecień odnotowano jego wzrost na poziomie 2,9 proc. (do blisko 3,1 mld euro), w tym na Ukrainę o 14,8 proc. oraz na Białoruś o 8,2 proc. Trend spadkowy utrzymał się natomiast w wywozie do Rosji (o 0,9 proc.), jakkolwiek był on zdecydowanie łagodniejszy niż w poprzednich okresach (co w decydującej mierze wynikało z niskiej bazy odniesienia).

Niekorzystnie w okresie styczeń-kwiecień 2016 r. kształtował się eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się (poza WNP). Po dynamicznym jego wzroście w 2015 r. (o ok. 14 proc.), w pierwszych czterech miesiącach 2016 r. zmniejszył się o blisko 10 proc. (do 4,5 mld euro). O takim wyniku zadecydował spadek wywozu do: Chin (o ponad 7 proc.), Arabii Saudyjskiej (8,6 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ok. 35 proc.) oraz Meksyku (o ok. 25 proc.). Z drugiej strony wśród ważniejszych z tej grypy rynków szybko zwiększył się eksport do Serbii (o ok. 9 proc.), Indii (o 63,5 proc.) oraz Republiki Korei (o ok. 16 proc.).

W przekroju towarowym kontynuowany był trend dynamicznego wzrostu eksportu wyrobów przemysłu lekkiego (o ok. 25 proc.). Szybciej niż przeciętnie wzrósł również wywóz wyrobów ceramicznych (o ok. 15 proc.), drzewno-papierniczych (o 7,5 proc.), chemicznych (o 6,9 proc.) oraz artykułów rolno-spożywczych (5,5 proc.). Natomiast eksport dominujących w naszych obrotach, wyrobów elektromaszynowych, wzrósł w tempie zbliżonym do przeciętnego (tj. o nieznacznie powyższej 4 proc.).

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju