Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuDofinansowanie udziału firm w Programach Promocji dla eksporterów

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Joanna Wiśniewska | 2017-03-15 11:22:37
misje, targi, dofinansowanie dla eksporterów, promocja zagraniczna, spotkania b2b

Ministerstwo Rozwoju realizuje w latach 2016-2019 Programy Promocji (12 branżowych oraz 5 na rynkach perspektywicznych), które mają przyczynić się do poprawy wizerunku polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych poprzez promocję innowacyjności i wysokiej jakości produktów/ usług z Polski.

Mają one przede wszystkim umożliwić przedsiębiorcom ekspansję na nowe, perspektywiczne rynki pozaunijne.

 

W ramach realizacji tzw. branżowych programów promocji (BPP) zostanie objętych wsparciem 12 branż, wyłonionych z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 

Tzw. programy promocji o charakterze ogólnym realizowane będą na terenie wytypowanych 5 perspektywicznych rynków zagranicznych.

 

Dla każdej z wybranych 12 branż i 5 rynków perspektywicznych opracowywany został 3-letni program obejmujący katalog różnorodnych działań promocyjnych typu organizacja misji wyjazdowych lub przyjazdowych udział w targach międzynarodowych, artykuły sponsorowane w prasie czy działania informacyjno-promocyjne na danym rynku zagranicznym.

 

Informacje o powyższych programach promocji wraz z wykazem działań promocyjnych dla przedsiębiorców znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

 

 


DOFINANSOWANIE UDZIAŁU W PROGRAMACH PROMOCJI DLA POLSKICH FIRM


 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, realizuje poddziałanie 3.3.3 PO IR pn. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, w ramach którego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w działaniach określonych w ww. Programach Promocji.

 

Cele programu: internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:

 • posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szansę stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych);
 • prowadzących działalność eksportową, samodzielną działalność badawczo-rozwojową lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

 

Adresaci programu promocji: Programy skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Definicja Małego i Średniego przedsiębiorcy jest określona w załączniku nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014), którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

 

BRANŻE OBJĘTE BRANŻOWYMI PROGRAMAMI PROMOCJI
Branża Rynki

Informacja o programie

(wersja 09.02.2017 r.)

Termin naboru wniosków
Sprzęt medyczny Brazylia, Chiny, RPA, Turcja, Singapur, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.
Kosmetyki Chiny, Indonezja, Japonia, Korea Południowa, Turcja, Rosja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.
Maszyny i urządzenia Chiny, Indie, Iran, Kazachstan, Rosja, Turcja tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.
IT/ ICT Brazylia, Iran, Izrael, Japonia, Korea Południowa, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.
Biotechnologia, farmaceutyka Chiny, Brazylia, Indie, Rosja, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.
Moda polska Chiny, Indie, Japonia, Rosja, USA tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.

Budowa i wykańczanie budowli

Azerbejdżan, Kazachstan, Iran, Norwegia, Rosja, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.
Jachty i łodzie Australia, Chiny, Norwegia, Turcja, Rosja, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.
Meble Chiny, Indie, Kazachstan, Rosja, Turcja, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.
Polskie specjalności żywnościowe Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, USA, Wietnam, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.
Sektor usług prozdrowotnych Norwegia, Rosja, Ukraina, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.

Części samochodowe i lotnicze

Australia, Chiny, Kanada, Meksyk, Rosja, RPA, USA tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.

 

RYNKI PERPEKTYWICZNE OBJĘTE PROGRAMAMI PROMOCJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM

Rynek Branże

Informacja o programie

(wersja 10.01.2017 r.)

Termin naboru wniosków
Algieria budowlana, spożywcza, naftowa i gazowa, medyczna, samochodowa, inne tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.
Indie budowlana, spożywcza i rolno-spożywcza, medyczna, maszyn i urządzeń górniczych oraz zielonych technologii, IT/ICT oraz gier, meblarska, kosmetyczna tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.
Iran różne branże, adekwatnie do tematyki wydarzeń objętych programem tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.
Meksyk różne branże, adekwatnie do tematyki wydarzeń objętych programem tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.
Wietnam budowlana, spożywcza, maszynowa (ogólnoprzemysłowa), medyczna, samochodowa, inne tutaj od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.

 

Okres realizacji ww. programów promocji: od 10 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku:

 1. jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 500 000 zł,
 2. co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł,
 3. branżowego programu promocji wynosi 1 000 000 zł,
 4. branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowegooraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 3. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
  - do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
  - do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
  - do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
  - do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

 

Realizacja – terminy naborów wniosków:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako instytuacja realizująca, udziela szczegółowych informacji nt. trybu udzielania wsparcia oraz warunków przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR. Centrum pomocy PARP - Informatorium: info@parp.gov.pl, tel. 22 432 89 91 (92, 93)

 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP([1]).

 

Dokumentacja programowa jest dostepna tutaj.

Harmonogramu naboru wniosków PARP na rok 2017 jest dostępny tutaj.

Ogłoszenie o konkursie (III edycja) z dnia 10.01.2017 roku znajduje się tutaj.

 

 

 

Opracowanie: J. Wiśniewska K-P COIE na podstawie informacji ze stron internetowych Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl i PARP www.parp.gov.pl.

Ostatnia aktualizacja: 18.01.2017 r.