Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUE i Singapur zacieśniają więzi gospodarcze i polityczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Benedykt Kotkiewicz | 2018-10-24 14:15:47
komisja europejska, singapur, eksport, wymiana handlowa, cła

Unia Europejska i Singapur podpisały 19 października 2018 trzy umowy pogłębiające ich relacje w zakresie polityki, handlu i inwestycji. To duży krok, który oznacza umacnianie Unii Europejskiej E w tym ważnym, szybko rozwijającym się regionie.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, oświadczył : Umowa handlowa otworzy nowe możliwości przed europejskimi producentami, pracownikami, rolnikami i konsumentami, odwzorowując osiągnięcia Komisji i podobnie myślących partnerów w innych częściach świata. Nasza zbiorowa determinacja w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom zostanie umocniona dialogiem politycznym.

 

Spośród państw ASEAN Singapur jest największym partnerem Unii Europejskiej – w 2017 r. wartość dwustronnego handlu towarami wyniosła 53,3 mld euro, natomiast w 2016 r. dwustronny handel usługami osiągnął wartość 44,4 mld euro. W Singapurze zarejestrowanych jest ponad 10 000 przedsiębiorstw z UE prowadzących stamtąd działalność w całym regionie Pacyfiku. Dla europejskich przedsiębiorców Singapur jest ponadto głównym miejscem lokowania inwestycji w Azji, a w ostatnich latach wartość inwestycji po obu stronach dynamicznie rosła. W 2016 r. wartość dwustronnych inwestycji osiągnęła 256 mld euro.

Umowa handlowa z Singapurem usunie niemal wszystkie pozostałe cła na produkty unijne, uprości procedury celne oraz ustanowi zasady i wysokie standardy. Uprości handel towarami takimi jak elektronika, produkty spożywcze czy lecznicze, stymulując jednocześnie zielony wzrost. Otworzy rynek na usługi między innymi w zakresie telekomunikacji, inżynierii i ochrony środowiska. Umowa zawiera także obszerny rozdział poświęcony handlowi i zrównoważonemu rozwojowi ustanawiający najwyższe standardy ochrony pracowników, bezpieczeństwa, ochrony konsumenta i środowiska oraz przewidujący zacieśnienie współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu.

Umowa o ochronie inwestycji obejmuje wszystkie aspekty nowego podejścia UE do ochrony inwestycji i mechanizmów jej egzekwowania. Zapewni wysoki poziom ochrony inwestycji, zabezpieczając jednocześnie prawo UE i Singapuru do regulowania i realizacji celów polityki publicznej, takich jak ochrona zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i środowiska.

Umowy o handlu i inwestycjach stanowią pierwszy krok na drodze do przyszłej umowy międzyregionalnej UE z ASEAN-em.

Umowa o partnerstwie i współpracy z Singapurem jest czwartą tego rodzaju umową podpisaną z członkiem ASEAN po umowach zawartych z Indonezją, Filipinami i Wietnamem. Zastąpi ona obecne ramy prawne, tj. umowę o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a państwami członkowskimi ASEAN z 1980 roku.

 

Dalsze kroki

Umowy o handlu i inwestycjach zostaną przekazane do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu. Umowa handlowa może zatem wejść w życie jeszcze przed upływem obecnej kadencji Komisji Europejskiej w 2019 r., podczas gdy umowa o ochronie inwestycji będzie dodatkowo podlegać procedurom ratyfikacji w państwach członkowskich Unii. Umowa o partnerstwie i współpracy, zanim formalnie wejdzie w życie, będzie musiała zostać ratyfikowana przez państwa członkowskie UE, a następnie zostanie przedłożona Parlamentowi Europejskiemu.

 

 

Więcej informacji

Delegatura Unii Europejskiej w Singapurze

Umowy o handlu i inwestycjach pomiędzy Unia a Singapurem

 

Źródło

Komisja Europejska

 

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza