Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKomisja Europejska przyjęła projekt budżetu UE na rok 2020.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Benedykt Kotkiewicz | 2019-06-25 11:37:38
budżet, ue, unia europejska,


Jest to siódmy i ostatni budżet w ramach obecnej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Zgodnie z wnioskiem Komisji środki w budżecie na 2020 r. zostaną przeznaczone na następujące obszary priorytetowe:

 • konkurencyjna gospodarka i młodzież;
 • wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności w UE i poza UE,
 • zmiany klimatyczne.

21 proc. ogólnego budżetu na 2020 r. zostanie przeznaczone na przeciwdziałanie zmianom klimatu.

 

Inwestowanie w konkurencyjną gospodarkę i młodzież

Ponad 83 mld euro środków na zobowiązania przyczyni się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i rozwoju europejskich regionów oraz będzie zapewniać wsparcie młodym ludziom. W tym:

 • 13,2 mld euro na badania i innowacje w Europie w ramach programu Horyzont 2020 – największa i ostatnia transza unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji (+6,4 proc. w porównaniu z 2019 r.) – włącznie z końcową fazą pilotażową Europejskiej Rady ds. Innowacji w celu wsparcia najlepszych innowatorów, małych przedsiębiorstw i naukowców, którzy są w stanie szybko zwiększyć skalę działalności w Europie i na świecie;
 • 2,8 mld euro na edukację w ramach programu Erasmus+;
 • 117 mln euro na inicjatywę na rzecz zatrudniania ludzi młodych, aby wspierać mieszkańców tych regionów, w których stopa bezrobocia młodzieży jest wysoka (dzięki czemu łączna kwota finansowania dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2014–2020 wyniesie 4,5 mld euro);
 • 1,2 mld euro (+75 proc. w porównaniu z 2019 r.) na europejski globalny system nawigacji satelitarnej Galileo, aby umożliwić dalsze rozszerzanie jego udziału w rynku i zwiększenie liczby jego użytkowników na całym świecie z obecnych 700 mln do 1,2 mld do końca 2020 r.;
 • 255 mln euro na europejski program rozwoju przemysłu obronnego w celu zachęcenia europejskich przedsiębiorstw do współpracy na rzecz rozwijania produktów i technologii obronnych. Europejski program rozwoju przemysłu obronnego umożliwia przetestowanie współpracy w dziedzinie obronności na poziomie UE w ramach tego okresu budżetowego zanim w 2021 r. zostanie utworzony Europejski Fundusz Obronny.

Wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności w UE i poza UE

Wiele z wyzwań, przed jakimi stoi Europa, nie zna granic. Unia wielokrotnie wykorzystywała elastycznie wszystkie środki dostępne w budżecie, aby reagować na klęski i katastrofy, rozwiązywać problemy związane z migracją i wzmacniać swoje granice zewnętrzne. Dzięki swoim różnym instrumentom budżet UE na 2020 r. będzie nadal inwestował w solidarność i bezpieczeństwo w Europie i poza nią:

 • 420,6 mln euro (+34,6 proc. w porównaniu z 2019 r.) dla Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w następstwie porozumienia osiągniętego przez Parlament Europejski i Radę w marcu 2019 r. na rzecz utworzenia stałego korpusu 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej do 2027 r.;
 • 156,2 mln euro na nowy program „rescEU” (modernizacja istniejącego Mechanizmu Ochrony Ludności), aby lepiej reagować na trzęsienia ziemi, pożary i inne klęski żywiołowe. Pomoże to stworzyć rezerwę zdolności reagowania na szczeblu UE, np. w postaci samolotów i helikopterów do gaszenia pożarów lasów, a także zdolności w zakresie ratownictwa medycznego w nagłych wypadkach;
 • 560 mln euro dla potrzebujących w Syrii, jak również dla uchodźców i przyjmujących ich społeczności w regionie. Jest to reakcja budżetowa na zobowiązanie podjęte na III konferencji w Brukseli w sprawie przyszłości Syrii w 2019 r. (budżet UE na 2019 r. przewiduje już środki finansowe na rzecz Syrii w wysokości 2,01 mld euro);
 • dalsze wsparcie rozwijania systemu wjazdu/wyjazdu, europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż, zmodernizowanego Systemu Informacyjnego Schengen i Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w ogólnym celu zwiększania interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych, co ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom UE.

 

Źródło: Komisja Europejska

Opracowanie: Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza