Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWieloletni budżet UE: Parlament wzywa do zabezpieczenia beneficjentów

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Benedykt Kotkiewicz | 2020-05-18 12:07:08
budżet unii, ke, komisja europejska,


Obecny kryzys zdrowotny zmusza nas do natychmiastowych działań obniżających ryzyko niewejścia w życie kolejnego długoterminowego budżetu UE 1 stycznia 2021 roku, uważają posłowie.

Europosłowie przyjęli, 616 głosami, do 29, przy 46 wstrzymujących się od głosu, rezolucję legislacyjną, w której wzywają Komisję Europejską do przedstawienia, do 15 czerwca 2020 roku, wniosku w sprawie planu awaryjnego dotyczącego wieloletnich ram finansowych (WRF).

Chociaż obecne pułapy budżetowe zostaną automatycznie przedłużone, jeżeli w przyszłym roku nie zostaną wprowadzone nowe WRF, to jednak wiele programów, takich jak te związane z polityką spójności, Erasmus czy programy badawcze, wygaśnie pod koniec 2020 roku. Celem planu awaryjnego jest zapewnienie sieci bezpieczeństwa obywatelom, regionom, miastom, rolnikom, uniwersytetom i przedsiębiorstwom, korzystającym z programów UE, oraz wykluczenie wszelkiego ryzyka niekontrolowanego przerwania lub rozszerzenia obecnych WRF i programów.

Nacisk na zwalczanie konsekwencji COVID-19

Posłowie twierdzą, że plan powinien tymczasowo skoncentrować się na bezpośrednich gospodarczych oraz społecznych skutkach pandemii COVID-19 oraz na pomocy w odbudowie gospodarczej poprzez dodanie elastyczności i środków finansowych, jak to już uczyniono w ramach tegorocznego budżetu.

Parlament Europejski, 17 kwietnia, wezwał do przyjęcia potężnego pakietu na rzecz odbudowy i rekonstrukcji, który zakłada zwiększenie wieloletnich ram finansowych. Zgodnie z dzisiejszą rezolucją plan awaryjny stanowiłby lepszą podstawę niż WRF, które byłyby opóźnione lub niewystarczające do odbudowy gospodarczej oraz w stosunku do priorytetów politycznych Unii Europejskiej.

Informacje pogłębione

Ponieważ obecny wieloletni budżet UE kończy się 31 grudnia 2020 roku, UE potrzebuje nowego horyzontu planowania budżetowego na następne siedem lat. W maju 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła plany dotyczące kolejnych WRF na lata 2021-2027. Komisja Europejska ogłosiła, że w maju 2020 roku, powstanie nowy wniosek w celu uwzględnienia kryzysu zdrowotnego i jego skutków. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w listopadzie 2018, a następnie potwierdził je w październiku 2019. Rada nie była jeszcze w stanie uzgodnić stanowiska.

Kolejne kroki

Ponieważ sprawozdanie zostało przyjęte przez większość członków Parlamentu Europejskiego, Komisja Europejska musi albo przedłożyć odpowiedni wniosek, albo poinformować PE o powodach, dla których tego nie zrobi, zgodnie z art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Ursula von der Leyen, po zatwierdzeniu jej przez Parlament w lipcu zeszłego roku na Przewodniczącą Komisji Europejskiej, zobowiązała się: "Kiedy ta Izba, stanowiąc większością głosów swoich członków, przyjmuje rezolucje wzywające Komisję do przedłożenia wniosków legislacyjnych, zobowiązuję się do udzielenia odpowiedzi w formie aktu prawnego przy pełnym poszanowaniu zasad proporcjonalności, pomocniczości i lepszego stanowienia prawa".

Źródło

Parlament Europejski

Opracowanie: Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza