Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNowy europejski program na rzecz umiejętności

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Joanna Wiśniewska | 2020-07-14 16:16:22
kompetencje, gospodarka


Komisja przedstawiła 1 lipca europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności. Określono w nim ambitne cele ilościowe w zakresie podnoszenia kwalifikacji (tj. doskonalenia posiadanych umiejętności) i przekwalifikowywania się (tj. nabywania nowych umiejętności), które chcemy osiągnąć w ciągu pięciu lat. Obejmuje on 12 projektów ukierunkowanych na umiejętności potrzebne do zatrudnienia i realizowanych we współpracy z państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami i partnerami społecznymi. Mają one pomagać obywatelom w podejmowaniu uczenia się przez całe życie i wykorzystywać budżet UE jako katalizator do stymulowania prywatnych i publicznych inwestycji w umiejętności.

 

Celem tego programu jest zapewnienie wszystkim obywatelom w całej Europie, od miast aż po obszary oddalone i wiejskie, realnego korzystania z prawa do szkolenia i uczenia się przez całe życie, które zostało wpisane do Europejskiego filaru praw socjalnych. Komisja traktuje umiejętności jako rdzeń strategii politycznej UE, ukierunkowując inwestycje na ludzi i ich umiejętności, aby po pandemii koronawirusa osiągnąć trwałe ożywienie gospodarcze. Przedsiębiorstwa potrzebują pracowników posiadających umiejętności potrzebne do odnalezienia się w transformacji ekologicznej i cyfrowej, a obywatele muszą mieć możliwość uzyskania odpowiedniego wykształcenia i przeszkolenia, aby osiągnąć sukces.

 

Umiejętności zawodowe w gospodarce ekologicznej i cyfrowej

Obecne przemiany ekologiczne i cyfrowe, oraz towarzyszące im przemiany demograficzne, zmieniają modele funkcjonowania, pracy i relacji społecznych. Chcemy, aby ludzie dysponowali umiejętnościami, które pozwolą im prosperować. Pandemia COVID-19 przyspieszyła te przemiany i postawiła przed wieloma osobami w Europie nowe wyzwania związane z przebiegiem kariery zawodowej. W następstwie kryzysu wielu Europejczyków będzie musiało nabyć nowe umiejętności lub udoskonalić już posiadane, aby dostosować się do zmienionego rynku pracy. Program na rzecz umiejętności ma na celu zwiększenie adekwatności posiadanych umiejętności w UE, co przyczyni się do zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i zwiększenia odporności. Będzie on realizowany poprzez wdrażanie 12 „działań”.

 1. Europejski pakt na rzecz umiejętności
 2. Poprawa dostępności informacji na temat umiejętności
 3. Wsparcie UE na krajowe strategiczne działania służące podnoszeniu kwalifikacji
 4. Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego służących zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
 5. Wdrażanie inicjatywy na rzecz europejskich szkół wyższych i podnoszenie kwalifikacji naukowców
 6. Umiejętności przydatne przy transformacji ekologicznej i cyfrowej
 7. Zwiększanie liczby absolwentów nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz wspieranie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności przekrojowych
 8. Umiejętności życiowe
 9. Inicjatywa dotycząca indywidualnych rachunków szkoleniowych
 10. Europejskie podejście do mikroreferencji
 11. Nowa platforma Europass
 12. Poprawa ram umożliwiających odblokowanie prywatnych i prywatnych inwestycji w umiejętności

 

Więcej informacji na temat każdego z 12 najważniejszych projektów można znaleźć w https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1197

Pierwszym projektem zrealizowanym w ramach programu na rzecz umiejętności jest udostępniona od 1 lipca nowa platforma Europass. Można na niej znaleźć w 29 językach porady przydatne w redagowaniu życiorysu, propozycje stanowisk dostosowanych do kwalifikacji oraz informacje na temat możliwości uczenia się i poszukiwanych umiejętności.

 

Oprócz tego Komisja przyjęła 1 lipca wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Więcej informacji

 

Źródło: Komisja Europejska

Opracowanie: Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Szkolenia BHP Wrocław

Przeprowadzenie w przedsiębiorstwie szkoleń BHP, zarówno dla pracowników nowych, jak i tych z dłu...
Polska - Łódź 2021-06-18 Dodał: Firma Alerta Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Szkolenia BHP Kraków

Na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i zgodnych z wszelki...
Polska - Łódź 2021-06-18 Dodał: Firma Alerta Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Szkolenia BHP Katowice

Każdy pracodawca, zgodnie z Kodeksem Pracy, jest zobowiązany do zorganizowania wstępnych i okreso...
Polska - Łódź 2021-06-18 Dodał: Firma Alerta Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert