Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUE ma ustanowić nowe partnerstwa europejskie i zainwestować prawie 10 mld euro w ekologiczną i cyfrową transformację

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Benedykt Kotkiewicz | 2021-02-25 14:12:24
partnerstwo europejskie, europa, ue, unia europejska


Komisja zaproponowała dzisiaj ustanowienie 10 nowych partnerstw europejskich między Unią Europejską, państwami członkowskimi lub przemysłem. Celem jest przyspieszenie przejścia do osiągnięcia zielonej, neutralnej dla klimatu i cyfrowej Europy oraz zwiększenie odporności i konkurencyjności europejskiego przemysłu. UE zapewni finansowanie w wysokości prawie 10 mld euro, które partnerzy uzupełnią o co najmniej równoważną kwotę inwestycji. Oczekuje się, że ten łączny wkład przyczyni się do uruchomienia dodatkowych inwestycji wspierających transformację i wywarcia długoterminowego pozytywnego wpływu na zatrudnienie, środowisko i społeczeństwo.

Proponowane zinstytucjonalizowane partnerstwa europejskie mają na celu poprawę gotowości i reagowania UE na choroby zakaźne, opracowanie wydajnych niskoemisyjnych statków powietrznych na potrzeby ekologicznego lotnictwa, wspieranie wykorzystania odnawialnych surowców biologicznych w produkcji energii, zapewnienie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii i infrastruktury cyfrowej oraz zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego.

Dziesięć partnerstw, z których część opiera się na istniejących wspólnych przedsięwzięciach, to:

  1. Kwestie zdrowotne o wymiarze światowym: Trzeci program partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych: Partnerstwo to zapewni nowe rozwiązania w celu ograniczenia zagrożenia chorobami zakaźnymi w Afryce Subsaharyjskiej oraz wzmocni zdolności badawcze w celu przygotowania na powracające choroby zakaźne i reagowania na nie w Afryce Subsaharyjskiej i na całym świecie. Celem partnerstwa jest opracowanie i wdrożenie, do 2030 r., co najmniej dwóch nowych technologii do walki z chorobami zakaźnymi oraz wsparcie co najmniej 100 instytutów badawczych w 30 krajach w celu opracowania dodatkowych technologii medycznych przeciwdziałających powracającym epidemiom.
  2. Inicjatywa na rzecz innowacji w dziedzinie zdrowia: Inicjatywa ta pomoże w utworzeniu ogólnounijnego ekosystemu badań naukowych i innowacji w celu przełożenia wiedzy naukowej na konkretne innowacje. Obejmie profilaktykę, diagnozowanie i leczenie chorób, oraz zarządzanie nimi. Inicjatywa przyczyni się do osiągnięcia celów europejskiego planu walki z rakiem, nowej strategii przemysłowej dla Europy i strategii farmaceutycznej dla Europy.
  3. Kluczowe technologie cyfrowe: Obejmują one podzespoły elektroniczne, ich projektowanie, produkcję i integrację w układach oraz oprogramowanie, które określa sposób ich działania. Nadrzędnym celem tego partnerstwa jest wspieranie transformacji cyfrowej wszystkich sektorów gospodarczych i społecznych oraz Europejskiego Zielonego Ładu, a także wspieranie badań naukowych i innowacji w kierunku następnej generacji mikroprocesorów. To nowe partnerstwo – wraz z deklaracją w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej procesorów i technologii półprzewodnikowych, podpisaną przez 20 państw członkowskich, przyszłym sojuszem na rzecz mikroelektroniki oraz ewentualnym nowym ważnym projektem stanowiącym przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, promującym przełomowe innowacje i będącym aktualnie przedmiotem dyskusji państw członkowskich – przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i suwerenności technologicznej Europy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.
  4. Partnerstwo europejskie na rzecz ekologicznej Europy opartej na obiegu zamkniętym: Partnerstwo to w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji celów klimatycznych UE na 2030 r., torując drogę dla neutralności klimatycznej do 2050 r., a także zwiększy zrównoważony charakter i obieg zamknięty systemów produkcji i konsumpcji, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. Jego celem jest rozwój i rozszerzenie zrównoważonego środowiskowo wyboru dostawców i przetwarzania biomasy na bioprodukty, a także wspieranie wprowadzania innowacji opartych na biotechnologii na szczeblu regionalnym przy aktywnym udziale podmiotów lokalnych oraz z myślą o odbudowie obszarów wiejskich, regionów przybrzeżnych i peryferyjnych.
  5. Partnerstwo na rzecz czystego wodoru: Partnerstwo to przyspieszy rozwój i wdrożenie europejskiego łańcucha wartości dla czystych technologii wodorowych, przyczyniając się do powstania zrównoważonych, bezemisyjnych i w pełni zintegrowanych systemów energetycznych. Wraz z sojuszem na rzecz czystego wodoru przyczyni się ono do osiągnięcia celów Unii przedstawionych w strategii UE w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu. Skupi się ono na produkcji, dystrybucji i magazynowaniu czystego wodoru oraz na dostawach do sektorów trudnych do dekarbonizacji, takich jak przemysł ciężki i zastosowania w transporcie ciężkim.
  6. Partnerstwo na rzecz ekologicznego lotnictwa: Partnerstwo to umożliwia lotnictwu osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez przyspieszenie opracowywania i wdrażania przełomowych rozwiązań w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego celem jest rozwój nowej generacji ultrawydajnych niskoemisyjnych statków powietrznych z nowymi źródłami energii, silnikami i systemami, a także zwiększenie konkurencyjności sektora lotnictwa i zatrudnienia w nim, co będzie miało szczególne znaczenie dla ożywienia gospodarczego.
  7. Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe: Partnerstwo to przyspieszy rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii, zwłaszcza technologii cyfrowych i automatyzacji, aby doprowadzić do radykalnej transformacji systemu kolejowego i osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu. Przyczyniając się do poprawy konkurencyjności, partnerstwo to będzie wspierać wiodącą pozycję Europy w dziedzinie technologii w sektorze kolejowym.
  8. Europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR): Inicjatywa ma na celu przyspieszenie transformacji technologicznej zarządzania ruchem lotniczym w Europie, dostosowanie go do ery cyfrowej, uczynienie europejskiej przestrzeni powietrznej najbardziej wydajną i przyjazną dla środowiska przestrzenią powietrzną umożliwiającą loty na świecie oraz wspieranie konkurencyjności i odbudowy europejskiego sektora lotnictwa po kryzysie związanym z koronawirusem.
  9. Partnerstwo na rzecz inteligentnych sieci i usług: Partnerstwo to będzie wspierać suwerenność technologiczną inteligentnych sieci i usług zgodnie z nową strategią przemysłową dla Europy, nową strategią bezpieczeństwa cybernetycznego UE i unijnym zestawem narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Jego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz umożliwienie transformacji cyfrowej i ekologicznej, a także wspieranie technologii, które przyczynią się do odbudowy gospodarczej. Umożliwi ono również podmiotom europejskim rozwijanie zdolności technologicznych w zakresie systemów 6G jako podstawy przyszłych usług cyfrowych do 2030 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.
  10. Partnerstwo w dziedzinie metrologii: Celem tego partnerstwa jest przyspieszenie globalnego przewodnictwa Europy w dziedzinie badań metrologicznych poprzez ustanowienie samowystarczalnych europejskich sieci metrologicznych mających na celu wspieranie i stymulowanie nowych innowacyjnych produktów, reagowanie na wyzwania społeczne oraz umożliwienie skutecznego projektowania i wdrażania regulacji i norm stanowiących podstawę polityki publicznej.

Więcej informacji

Partnerstwa europejskie

Źródło

Komisja Europejska

 

Opracowanie: Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Poidełko dla ptaków do ogrodu

Dekoracją tego poidełka są 4 ptaszki siedzące na krawędzi misy. Poidełko dla ptaków w ogrodzie to...
Polska - Nowa Sól 2021-04-09 Dodał: Jacek Hłubowski Rzemiosło artystyczne Zobacz ofertę

Poidełko dla ptaków - fontanna

Mała fontanna, która może pełnić też rolę poidełka , ma tę zaletę że słychać jeszcze przy tym szu...
Polska - Nowa Sól 2021-04-09 Dodał: Jacek Hłubowski Rzemiosło artystyczne Zobacz ofertę

Pagoda - orientalna ozdoba do ogrodu

W aktualnej ofercie oferowana przez nas betonowa i popularna Pagoda ogrodowa jest dostępna w wie...
Polska - Nowa Sól 2020-06-01 Dodał: Jacek Hłubowski Rzemiosło artystyczne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert