Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuErasmus+: ponad 28 mld euro na wspieranie mobilności i możliwości uczenia się dla wszystkich, w całej Unii Europejskiej i poza jej granicami

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Benedykt Kotkiewicz | 2021-04-15 14:30:14
erasmus+, mobilność, ue,


Komisja przyjęła 25 marca pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021–2027. Za pomocą tego nowego i zaktualizowanego programu z budżetem opiewającym na 26,2 mld euro (dla porównania w latach 2014-2020 wynosił on 14,7 mld euro), który dopełnia kwota ok. 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, będziemy finansować projekty w zakresie mobilności edukacyjnej i współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Program ma być w jeszcze większym stopniu włączający i ma wspierać transformację ekologiczną i cyfrową, zgodnie z założeniami europejskiego obszaru edukacji. Erasmus+ będzie również wspierać odporność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.
Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel: Fakt, że budżet programu Erasmus+ na najbliższe siedem lat niemal się podwoił, świadczy o znaczeniu, jakie w Europie przywiązuje się do edukacji, uczenia się przez całe życie i młodzieży. Erasmus+ pozostaje jedynym w swoim rodzaju programem pod względem wielkości, zakresu tematycznego i rozpoznawalności na świecie – obejmuje 33 kraje i dzięki prowadzonym działaniom międzynarodowym jest dostępny dla innych państw na całym świecie. Zachęcam wszystkie publiczne i prywatne organizacje działające w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu do zapoznania się z nowo opublikowanymi zaproszeniami do składania wniosków i do ubiegania się o finansowanie. Dzięki programowi Erasmus+ sprawimy, że europejski obszar edukacji stanie się rzeczywistością.
Dzisiejsze przyjęcie rocznego programu prac umożliwiło też opublikowanie dziś pierwszych zaproszeń do składania wniosków w ramach nowego programu Erasmus+. O finansowanie może ubiegać się każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Można przy tym liczyć na pomoc agencji krajowych programu Erasmus+ znajdujących się we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem.
Nowy program Erasmus+ oferuje możliwości odbywania studiów za granicą, staży, praktyk zawodowych i wymiany pracowników we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Jest on otwarty dla uczniów, studentów szkół wyższych, osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, dorosłych słuchaczy, uczestników wymian młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą i trenerów sportowych.
Nowy program Erasmus+ inwestuje nie tylko w mobilność, która stanowi 70 proc. budżetu, ale także w projekty współpracy transgranicznej. Mogą one być realizowane przez instytucje szkolnictwa wyższego (np. inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych), szkoły, kolegia kształcące i szkolące nauczycieli (np. akademie nauczycielskie Erasmus+), ośrodki kształcenia dorosłych, organizacje młodzieżowe i sportowe, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (np. centra doskonałości zawodowej) oraz inne podmioty z obszaru nauczania.


Główne cechy programu Erasmus+ na lata 2021-2027
• Erasmus+ sprzyjający włączeniu: zapewnienie większych możliwości osobom o mniejszych szansach, w tym osobom z różnych środowisk kulturowych, społecznych i ekonomicznych oraz osobom mieszkającym na obszarach wiejskich i oddalonych. Nowości obejmują indywidualne i klasowe wymiany dla uczniów oraz mobilność dla dorosłych słuchaczy. Mniejszym organizacjom, takim jak szkoły, stowarzyszenia młodzieżowe i kluby sportowe, łatwiej będzie się zgłaszać dzięki partnerstwom na małą skalę i wprowadzeniu uproszczonych dotacji. Program będzie miał również bardziej międzynarodowy charakter, by umożliwić współpracę z państwami trzecimi. W tym zakresie będzie opierać na sukcesach wymian i projektów współpracy, które realizowano na całym świecie w ramach poprzedniej edycji. Program został też rozszerzony na sektory sportu oraz kształcenia i szkolenia zawodowego.
• Cyfrowy ERASMUS+: Pandemia uświadomiła wszystkim potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej systemów kształcenia i szkolenia. Erasmus+ będzie wspierał rozwój umiejętności cyfrowych zgodnie z Planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. Za pomocą takich platform jak eTwinning czy europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway oraz Europejskiego Portalu Młodzieżowego zapewni wysokiej jakości cyfrowe szkolenia i wymiany, a także będzie zachęcał do udziału w stażach w sektorze cyfrowym. Nowe formy, np. mieszane programy intensywne, umożliwią krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z nauką i współpracą przez internet. Pełne wdrożenie europejskiej legitymacji studenckiej umożliwi większą cyfryzację programu i jeszcze bardziej uprości jego realizację.
• Zielony ERASMUS+: Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu program będzie oferował zachęty finansowe dla uczestników korzystających ze zrównoważonych środków transportu. Będzie również inwestował w projekty promujące świadomość ekologiczną i ułatwiał wymiany związane z łagodzeniem kryzysu klimatycznego.
• Erasmus+ dla młodzieży: DiscoverEU staje się teraz integralną częścią programu Erasmus+ i daje 18-latkom możliwość otrzymania biletu kolejowego na podróż po Europie, poznawania innych kultur oraz innych Europejczyków. Erasmus+ będzie również wspierał wymianę i możliwości współpracy poprzez nowe działania zakładające uczestnictwo młodzieży, mające na celu pomoc młodzieży w zaangażowaniu się w życie demokratyczne i nauczeniu się, jak w nim uczestniczyć, zwiększające świadomość wspólnych wartości i praw podstawowych Unii Europejskiej oraz skupiające młodzież i decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.
Działania na rzecz odporności w ramach programu Erasmus+ w związku z pandemią zmobilizują setki tysięcy szkół, instytucji szkolnictwa wyższego, placówek kształcenia zawodowego, nauczycieli, osób młodych, organizacji młodzieżowych i sportowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych stron. Program pomoże przyspieszyć wprowadzanie nowych praktyk, które poprawiają jakość i adekwatność systemów kształcenia, szkolenia i systemów na rzecz młodzieży w całej Europie, na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.


Kontekst
Ten sztandarowy program, który w 2014 r. w związku z rozszerzonym zakresem zyskał miano Erasmus+, jest uznawany przez Europejczyków za trzecie co do wielkości osiągnięcie UE – zaraz po swobodzie przemieszczania się i pokoju, które są wymieniane na pierwszych miejscach. W ciągu ostatnich trzydziestu lat w programie wzięło udział ponad 10 mln osób, w 33 krajach (UE plus Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja). Program Erasmus+ w wymiarze międzynarodowym będzie oferować mobilność i współpracę w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na całym świecie.


Więcej informacji
Zestawienie informacji na temat nowego programu Erasmus+ na lata 2021–2027
Roczny program prac na 2021 r. dotyczący wdrażania programu „Erasmus+”: unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
Zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na 2021 r.


Źródło: Komisja Europejska
Opracowanie: EKIP

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Płotki przeciwśniegowe

Płotki śniegowe montujemy by zapobiec zrywaniu lub deformacji rynny w skrajnych wypadku i regionó...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Rynny aluminiowe

Do zalet rynien aluminiowych można zaliczyć wcześniej wspomniana lekkość. Aluminium należy do sur...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Rynny miedziane

Najpopularniejszymi materiałami stosowanymi do produkcji orynnowań są stal, aluminium oraz właśni...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert