Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuErasmus+ i Europejski Korpus Solidarności – więcej inkluzyjności dzięki Komisji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Magdalena Lewandowska | 2021-10-26 09:32:38
erasmus, komisja europejska, wsparcie, edukacja, wybór

Komisja przyjęła środki mające na celu zwiększenie inkluzywności i różnorodności w ramach programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności na okres 2021–2027.

 

Komisja przyjęła środki mające na celu zwiększenie inkluzywności i różnorodności w ramach programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności .Środki te służą wypełnieniu zobowiązania Komisji pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen do znacznego ulepszenia obu programów, nie tylko przez umożliwienie o wiele większej liczbie osób nauki czy wolontariatu w innym kraju, ale w szczególności przez dotarcie do większej liczby osób o mniejszych szansach.

Dzięki przyjętym dziś środkom na rzecz inkluzywności Komisja znacznie przyczynia się do zwiększenia równości i inkluzywności w europejskim obszarze edukacji i spełnia obietnicę zawartą w pierwszej zasadzie Europejskiego filaru praw socjalnych, według której każdy ma prawo do wysokiej jakości edukacji, szkoleń i uczenia się przez całe życie w duchu integracji.

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia, Margaritis Schinas, oświadczył: Nasz europejski styl życia daje równe szanse wszystkim młodym Europejczykom. Inkluzywność i różnorodność stanowią integralną część naszej wizji. Musimy dać z siebie wszystko i upewnić się, że programy UE nikogo nie pomijają. Pokolenie Erasmusa stało się najlepszymi ambasadorami Europy, dzielą się oni swoimi doświadczeniami, które często swój początek mają w sprawiedliwym i równym dostępie do wszystkich programów.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Marija Gabriel, powiedziała: Każdy, bez względu na pochodzenie, sytuację społeczno-ekonomiczną czy też stan zdrowia, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, powinien móc korzystać z programów UE. W związku z tym kluczowe jest wzmocnienie inkluzywności i różnorodności w nowym programie Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności. Zwiększymy dofinansowanie dla tych, którzy potrzebują więcej pomocy i dotrzemy do tych, którzy nie słyszeli o programie lub wciąż wahają się, czy wziąć w nim udział. Wszyscy powinni mieć równy dostęp do tych samych możliwości i okazję, by zwiększyć swój wkład w kształtowanie społeczeństwa. Właśnie na wartości, jaką jest solidarność, opiera się projekt europejski.

Środki na rzecz programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności obejmują:

  • specjalne wsparcie finansowe: obydwa programy zapewnią większe wsparcie finansowe osobom o mniejszych szansach i pokryją wszelkie dodatkowe wydatki i potrzeby. Przyczyni się to do zniesienia barier uniemożliwiających im uczestnictwo w działaniach programowych na takich samych zasadach, co inni uczestnicy. Komisja zachęca także instytucje i podmioty krajowe realizujące te programy na poziomie krajowym i lokalnym do korzystania z innych, już istniejących funduszy krajowych bądź europejskich jako uzupełnienia udzielanego wsparcia finansowego;
  • wsparcie dostosowane do uczestników na wszystkich etapach projektu: uczestnicy będą mogli skorzystać z szeregu możliwości przed, w trakcie oraz po zakończeniu projektu czy pobytu za granicą (np. wsparcie językowe, wizyty przygotowawcze czy wzmocniona opieka mentorska), dzięki czemu będą mogli czerpać możliwie jak najwięcej korzyści ze swojego udziału w programie;
  • wsparcie dla organizacji uczestniczących: programy zapewnią dodatkową pomoc dla organizacji uczestniczących w projektach sprzyjających inkluzywności. Pomoc ta obejmie dodatkowe środki finansowe przeznaczone na rozwój potencjału pracowników tych organizacji, ich szkolenia, czy działalność związaną z nawiązywaniem kontaktów w dziedzinie inkluzywności i różnorodności;
  • bardziej elastyczna oferta edukacyjna: programy obejmą teraz szerszy wachlarz projektów i możliwości w zakresie mobilności o różnorodnym czasie trwania i charakterze (online lub na miejscu, indywidualnie lub grupowo), a zatem każdy z uczestników będzie mógł znaleźć coś dla siebie;
  • pierwszeństwo wyboru w procesie selekcji: programy skonstruowane są w taki sposób, aby priorytet nadać wysokiej jakości projektom, w których uczestniczą osoby o mniejszych szansach i których tematyka obejmuje inkluzywność i różnorodność;
  • bardziej przejrzyste komunikacja i sprawozdawczość: w zakresie przepływu informacji dotyczących programów zarówno Komisja, jak i instytucje krajowe oraz wszystkie podmioty zaangażowane na szczeblu krajowym i lokalnym udostępnią bardziej przystępne i zrozumiałe dokumenty oraz materiały w wielu wersjach językowych. Komisja w dalszym ciągu będzie rozwijać swoje działania w zakresie monitorowania i sprawozdawczości w celu bardziej efektywnego śledzenia postępów pod kątem inkluzywności.

Ponadto Komisja dalej będzie ściśle monitorować proces wdrażania środków zapewniających inkluzywność na poziomie krajowym poprzez instytucje krajowe Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Aby jak najlepiej sprostać konkretnym wyzwaniom związanym z dostępem do programów w kontekście krajowym, instytucje krajowe opracują własne plany działania na rzecz inkluzywności, w oparciu o te ogólne ramy. W celu ułatwienia tego przedsięwzięcia oraz umożliwienia wymiany sprawdzonych rozwiązań, powołana została już sieć specjalistów ds. inkluzywności i różnorodności w tych instytucjach.

Aby zapewnić pomyślne wdrożenie przyjętych dziś środków, Komisja pozostaje również w stałym kontakcie ze wszystkimi kluczowymi podmiotami, począwszy od instytucji krajowych, poprzez organizacje działające w dziedzinie inkluzywności i różnorodności, a skończywszy na specjalistach, praktykach i samych uczestnikach.

Od momentu powstania w 1987 r. program Erasmus i jego kolejne edycje umożliwiły 10 milionom osób studia, udział w szkoleniach i wolontariatach, a także zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą. W 2014 r. powstał program Erasmus+, w ramach którego połączono wszystkie unijne inicjatywy w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Nowy program Erasmus+ na lata 2021–2027 uruchomiono w marcu 2021 r., a jego zwiększony budżet wyniósł ponad 28 mld euro.

Europejski Korpus Solidarności, który ruszył w grudniu 2016 r., od października 2018 r. działa jako samodzielny program finansowany przez UE. Dzięki nowemu programowi, który dysponuje budżetem na lata 2021–2027 w wysokości ponad 1 mld euro, około 275 tys. młodych ludzi będzie mogło stawić czoła wyzwaniom społecznym i humanitarnym poprzez wolontariat lub tworzenie własnych projektów solidarnościowych. Od 2022 r. program ten będzie też umożliwiał młodym ludziom wolontariat w dziedzinie pomocy humanitarnej na całym świecie. Dzięki temu przyczynią się oni do rozwiązywania problemów humanitarnych w bezpiecznych państwach trzecich i będą wspierać działania pomocowe UE w tych państwach.

 

Więcej informacji:

Decyzja wykonawcza Komisji w sprawie ram środków na rzecz włączenia w odniesieniu do programów Erasmus+ oraz „Europejski Korpus Solidarności

Strategia na rzecz włączenia i różnorodności w odniesieniu do programów Erasmus+ i „Europejski Korpus Solidarności” (angielska wersja językowa)

Źródło

Komisja Europejska

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Okna Toruń

Wybór okien do domu jest wyjątkowo ważny nie tylko z uwagi na estetykę i wygląd wnętrza, a...
Polska - Toruń 2021-11-30 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

DJ Toruń

DJ konferansjer na wesele – doskonała zabawa każdego gościa Każdy, kto organizuje wesele...
Polska - Toruń 2021-11-30 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Nalewarki

    Rodzaje aplikatorów etykiet dostępnych na rynku Etykieciarki Na s...
Polska - Toruń 2021-11-30 Dodał: Tamara Bielecka Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert