Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKomisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie rocznego budżetu UE na 2022 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tatjana Tyszkiewicz | 2021-11-22 10:15:24
komisja, budżet ue, 2022

W poniedziałek wieczorem Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, na wniosek Komisji Europejskiej, osiągnęły nieformalne porozumienie polityczne w sprawie budżetu UE na 2022 r., drugiego w wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021–2027.

Porozumienie dotyczy kwoty zobowiązań w wysokości 169,5 mld euro oraz kwoty płatności w wysokości 170,6 mld euro. Po uchwaleniu budżetu UE będzie mogła uruchomić znaczne środki na dalsze działania UE w związku z pandemią koronawirusa i jej skutkami, a także zapoczątkować trwałą odbudowę oraz chronić i tworzyć miejsca pracy. Przyczyniłoby się to do dalszych inwestycji w bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę, przy jednoczesnej ochronie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w jej sąsiedztwie i na całym świecie.

Komentując zawarte wczoraj porozumienie polityczne, komisarz odpowiedzialny za budżet i administrację Johannes Hahn stwierdził: To porozumienie potwierdza, że wszystkie instytucje są gotowe do kompromisu na rzecz budżetu wspierającego trwałą odbudowę i niezbędną transformację UE dla dobra wszystkich. ”

Uzgodniony wczoraj budżet pozwoli kierować środki pieniężne tam, gdzie mogą one przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami w zakresie odbudowy państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie.

Konkretnie uzgodniono, by przeznaczyć:

  • 49,7 mld euro w środkach na zobowiązania na cele wsparcia odbudowy przez pobudzenie inwestycji w spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną;
  • 53,1 mld euro na wspólną politykę rolną i 971,9 mln euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury, z myślą o europejskich rolnikach i rybakach, ale również aby wzmocnić odporność sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa oraz zapewnić niezbędny zakres zarządzania kryzysowego;
  • 12,2 mld euro na program „Horyzont Europa”, na wsparcie badań naukowych UE w takich dziedzinach jak zdrowie, cyfryzacja, przemysł, przestrzeń kosmiczna, klimat, energia i mobilność oraz 613,5 mln euro na Program na rzecz jednolitego rynku, wspierający konkurencyjność i MŚP, między innymi w sektorze turystyki;
  • 839,7 mln euro na Program UE dla zdrowia, na wsparcie Unii Zdrowotnej i zapewnienie kompleksowej reakcji na potrzeby zdrowotne obywateli europejskich;
  • 1,2 mld euro w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zagwarantować, że transformacja w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu obejmie wszystkich, oraz 755,5 mln euro w ramach programu LIFE na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu;
  • 2,8 mld euro na instrument „Łącząc Europę”, z przeznaczeniem na nowoczesną, wysoce efektywną infrastrukturę transportową ułatwiającą połączenia transgraniczne;
  • 3,4 mld euro na program Erasmus+, na inwestowanie w młodzież, oraz 406 mln euro na sektor kultury i sektor kreatywny w ramach programu „Kreatywna Europa”;
  • 1,1 mld euro na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz 809,3 mln euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami, na cele zacieśnienia współpracy w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi, w tym 25 mln euro na ochronę granicy z Białorusią, a także w zakresie polityki migracyjnej i azylowej, co obejmuje również dodatkowe środki na zobowiązania w zakresie przesiedleń;
  • 227,1 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 945,7 mln euro na Europejski Fundusz Obronny, aby wspierać europejską strategiczną autonomię i bezpieczeństwo;
  • 15,2 mld euro na wspieranie naszych sąsiadów oraz rozwój i współpracę międzynarodową. Porozumienie przewiduje ukierunkowane zwiększenie środków na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) – „Globalny wymiar Europy” (190 mln euro), ze szczególnym uwzględnieniem Afganistanu i Syrii, a także na program pomocy humanitarnej (211 mln euro) na potrzeby reagowania na sytuacje kryzysowe na całym świecie.

Pełny podział według działów przedstawiono poniżej:

Budżet UE na 2022 r. (w mln euro):

 

 

ŚRODKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Budżet 2022

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

1. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa

21 775,1

21 473,5

2. Spójność, odporność i wartości

56 039,0

62 052,8

– Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

49 708,8

56 350,9

– Odporność i wartości

6 330,2

5 701,8

3. Zasoby naturalne i środowisko

56 235,4

56 601,8

Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

40 368,9

40 393,0

4. Migracja i zarządzanie granicami

3 091,2

3 078,3

5. Bezpieczeństwo i obrona

1 785,3

1 237,9

6. Sąsiedztwo i świat

17 170,4

12 916,1

7. Europejska administracja publiczna

10 620,1

10 620,2

Tematyczne instrumenty szczególne

2 799,2

2 622,8

Ogółem środki

169 515,8

170 603,3

Źródło: Komisja Europejska Dane wyrażone w mln euro, w cenach bieżących

Oprócz uzgodnienia budżetu na 2022 r. instytucje UE postanowiły zatwierdzić zmiany w budżecie na 2021 r. zaproponowane przez Komisję wcześniej w tym roku w ramach projektów budżetu korygującego nr 5 i 6. Kiedy zakończy się proces zatwierdzania, Komisja będzie mogła zwiększyć pomoc humanitarną dla uchodźców syryjskich w Turcji i pomóc przyspieszyć szczepienia na całym świecie, przekazując dodatkowe 200 mln dawek krajom o niskim dochodzie.

Równolegle z rocznym budżetem na 2022 r. państwa UE będą nadal korzystać ze wsparcia narzędzia NextGenerationEU służącego odbudowie gospodarki oraz z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącego jego głównym elementem.

Komisja pozytywnie oceniła plany odbudowy i zwiększania odporności 22 państw członkowskich. Każda z tych ocen została następnie zatwierdzona przez Radę. Jak dotąd Komisja wypłaciła 52,3 mld euro w formie płatności zaliczkowych na rzecz siedemnastu państw członkowskich.

Co dalej?

Roczny budżet na 2022 r. zostanie teraz formalnie przyjęty przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym, które będzie zakończeniem tego procesu, zaplanowano obecnie na 24 listopada 2021 r.

Więcej informacji

Budżet długoterminowy na lata 2021–2027

Plan odbudowy

Roczny budżet na 2022 r

Źródło

Komisja Europejska, 

Kujawsko-Pomorskie Regional Representation in the EU

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pianotwory

Marka HU HU to produkty przeznaczone dla najmłodszych fanów kolorowej i pachnącej kąpieli. Z weso...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Kule do kąpieli

Kąpiel w towarzystwie Hydrozaura to nie lada gratka dla Twojego gagatka! Wraz z dzieckiem odkryj ...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Perfumy do prania

W naszej ofercie znajdziesz produkty do prania i pielęgnacji pralki: kapsułki do prania, odkamien...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Pozostałe wyroby chemiczne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert