Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGdzie sprawdzić wiarygodność partnerów biznesowych?

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Joanna Wiśniewska | 2018-01-12 10:28:41
wiarygodność partnerów biznesowych

Sprawdzanie wiarygodności zagranicznych partnerów biznesowych przed rozpoczęciem ewentualnej współpracy nie dla wszystkich polskich firm jest standardem. Wiele z nich kieruje się powszechnym przekonaniem, że jest to czynność żmudna, kosztowna lub niepotrzebna.

Dla przeciętnego użytkownika Internetu pozyskanie podstawowych informacji o firmie potencjalnego kontrahenta nie musi być trudne, ani czasochłonne ani też kosztowne.

Potwierdzenie tożsamości potencjalnych kontrahentów, jako oficjalnie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, ułatwiają internetowe rejestry, komercyjne lub z bezpłatnym dostępem do danych (w pełnym lub podstawowym zakresie). 

Oprócz tego w ramach nieodpłatnej usługi pro-eksport świadczonej przez toruńskie biuro sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zainteresowani przedsiębiorcy mogą uzyskać potwierdzenie, czy analizowana firma figuruje w dostępnej dla tej jednostki, komercyjnej bazie danych b2b i czy są w niej dostępne informacje na temat tej firmy.

 

Najbardziej popularne, ogólniedostepne one-line źródła informacji na temat potencjalnych partnerów biznesowych:

 

POLSKA

(bezpłatne informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce)

(bezpłatne podstawowe informacje na temat firm i innych podmiotów, zarejestrowanych w KRS, uwzgledniające między innymi dane teleadresowe, skład członków reprezentacji oraz określenie formy prawnej organizacji. Pełen raport na temat danego podmiotu jest odpłatny)

​(odpłatna usługa sprawdzenia, czy dany podmiot został wpisany na listę dłużników. Możliwe jest wykupienie usługi monitorowania płynności finansowej firm.)

(odpłatne udostępnianie wyciągów z rejestru REGON)

(informacje o dłużnikach)

(odpłatne informacje na temat kondycji finansowej firm polskich)

 

BIAŁORUŚ

Na Białorusi nie działają typowe wywiadownie gospodarcze, które dokonują np. oceny kondycji finansowej partnerów handlowych. Działalność taką, jednak tylko dla potrzeb własnych prowadzą banki. Taki stan rzeczy wynika z charakteru sprawozdawczości finansowej firm białoruskich. Sprawozdawczość finansowa przekazywana do organów podatkowych, nie jest jawna, natomiast sprawozdania przekazywane do organów rejestracyjnych podmiotów gospodarczych nie jest ogólnie dostępna, tak jak ma to miejsce w Polsce w przypadku Krajowego Rejestru Sądowego. W trakcie tworzenia są biura informacji kredytowej, zbierające informacje i dokonujące oceny zdolności kredytowej osób fizycznych, którym banki udzielają kredytów nie przeznaczonych na działalność gospodarczą. (Źródło: WPHI Ambasady RP w Mińsku)

 

CHINY

(serwis ChinskiRaport.pl działa przy Polsko-Chińskiej Izbie Gospodarczej i umożliwia na podstawie podstawowych dokumentów i informacji nt. danych kontrahentów sprawną weryfikację chińskiego partnera handlowego)​

 

CHORWACJA

Źródło: (WPHI Ambasady RP w Zagrzebiu)

 

DANIA

​Źródło: (WPHI Ambasady RP w Kopenhadze)

 

FINLANDIA

Źródło: (WPHI Ambasady RP w Helsinkach)

 

IRLANDIA

 

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW

 • Graydon Nederland N.V. (wywiadownia gospodarcza, która umożliwia uzyskanie płatnych raportów o firmach operujących nie tylko na rynku holenderkim, ale i w innych częściach świata).
 • Regres Info bv (odpłatne informacje o dłużnikach na rynku holenderskim z uwzględnieniem takich informacji jak: źródła dochodów, własność, inwestycje itd. Informacje udostępniane są na indywidualne zamówienia klienta.)

EUROPA

 • baza danych VIES dostępna na stronie Komisji Europejskiej – bezpłatne narzędzie umożliwiające potwierdzenie numeru VAT nadanego przez państwo członkowskie UE (tj. potwierdzenie czy dany kontrahent zarejestrował się jako podatnik VAT dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada ważny numer VAT w danym kraju UE),
 • weryfikacja numeru EORI na stronie Komisji Europejskiej – bezpłatna baza umożliwiająca potwierdzenie tożsamości firmy (o ile został jej nadany indywidulany numer EORI), generująca jednocześnie jej dane adresowe,
 • Wyszukiwarka Firm Coface Poland (Europa Środkowo-Wschodnia)

(odpłatne informacje o firmach z Europy Środkowo-Wschodniej)

(odpłatne informacje o firmach polskich i zagranicznych, np. sprawozdania finansowe, analiza branżowa, powiązania kapitałowe, monitoring prasy, zaległości płatnicze, scoring, rating itp.)

(odpłatne informacje o przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej, w oparciu o oficjalne rejestry poszczególnych krajów)

(komercyjna baza raportów handlowych zawierająca informacje o ponad 90 milionach przedsiębiorstw zagranicznych z 19 krajów. Służy analizie wiarygodności płatniczej zagranicznych kontrahentów oraz weryfikacji ich dotychczasowej sytuacji finansowej, powiązań kapitałowych i kadrze zarządzającej).
 

ŚWIAT

 

ROSJA

 • EGRJUL (ЕГРЮЛ) (państwowy jednolity rejestr osób prawnych)
 • EGRIP (ЕГРИП) (państwowy jednolity rejestr osób fizycznych zarejestrowanych na terenie Federacji Rosyjskiej)

 

TURCJA

 

UKRAINA

Centrum Informacyjno-Zasobowe (Państwowa Służba Rejestracyjna Ukrainy uruchomiła z dniem 19 października 2011 r. internetowy dostęp do podstawowych danych zarejestrowanych na Ukrainie podmiotów gospodarczych (osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą). Za pomocą w/w wyszukiwarki można uzyskać następujące dane na temat osób prawnych: pełną nazwę przedsiębiorstwa oraz nazwę skróconą (w przypadku posiadania takiej nazwy); kod identyfikacyjny danego podmiotu; adres siedziby; imię, imię ojca i nazwisko osoby zajmującej stanowisko kierownicze w danym przedsiębiorstwie; dane kontaktowe osoby zajmującej stanowisko kierownicze; miejsce rejestracji przedsiębiorstwa; data i nazwa ostatniej czynności rejestracyjnej; dane o ewentualnym prowadzeniu postępowania likwidacyjnego danej osoby prawnej. W przypadku natomiast osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą za pomocą w/w wyszukiwarki uzyskać można następujące informacje: imię, imię ojca i nazwisko danego przedsiębiorcy; dane kontaktowe; miejsce rejestracji przedsiębiorcy; data i nazwa ostatniej czynności rejestracyjnej; dane o prowadzonej działalności gospodarczej; dane o zawieszeniu działalności przez przedsiębiorcę.

W celu pozyskania danych należy wejść w zakładkę „Wyszukiwanie w JPR" (ukr.: „Пошук в ЄДР"), następnie zaznaczyć pole „Zgadzam się z zasadami wyszukiwania w JPR" (ukr. „Згоден з умовами пошуку в ЄДР"), następnie dokonać wyboru kryterium poszukiwania pomiędzy osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą, a osobami prawnymi (ukr.: „Фізична особа" lub „Юридична особа", a następnie należy wpisać kryteria wyszukiwania (w przypadku osób fizycznych - indywidualny kod podatkowy danej osoby lub też całość lub część imienia i nazwiska tej osoby, a w przypadku osób prawnych - kod identyfikacji statystycznej osoby prawnej lub też pełną lub częściową nazwę tej osoby). Po wprowadzeniu w/w danych należy nacisnąć przycisk „Wyszukaj" (ukr.: „Шукати") oraz wprowadzić kod zabezpieczający, który ukaże się na ekranie. Powyższe dane udostępniane są na zasadach nieodpłatnych.) Źródło: www.kiev.trade.gov.pl

 

BELGIA

 • https://www.checkobligationderetenue.be/ (weryfikacja kontrahentów w Belgii ze względu na ewentualne długi podatkowe i ubezpieczeniowe. Uzyskanie stosownej informacjimożna uzyskać poprzez wprowadzenie numeru przedsiębiorcy na w/w stronie internetowej.

Źródło: (WPHI Ambasady RP w Brukseli )

 

CZECHY

 • ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů - portal zarządzany przez Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej. Na portalu umieszczone są informacje dotyczące podmiotów gospodarczych działających w RCz. Dane w systemie ARES pochodzą z kilku rejestrów prowadzonych przez poszczególne urzędy administracji państwowej.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości (na stronie ministerstwa można sprawdzić, czy przeciwko danemu podmiotowi nie toczy się postępowanie upadłościowe lub - w przypadku osób fizycznych - postępowanie oddłużeniowe (bankructwo osobiste)).

Źródło: (WPHI Ambasady RP w Pradze)

 

HOLANDIA

 • Niderlandzką Izba Przemysłowo-Handlowa KvK ( Izba prowadzi centralny rejestr podmiotów gospodarczych . Korzystanie z rejestru jest odpłatne. Zawiera on dane o aktualnym adresie zadłużonego przedsiębiorstwa, datę jego powstania, jego władzach i inne informacje o statusie prawnym firmy. Z rejestru można również wyczytać czy toczy się przeciwko dłużnikowi postępowanie upadłościowe lub zabezpieczające przed wierzycielami.

Źródło: (WPHI Ambasady RP w Hadze)

 

Opracowanie: J. Wiśniewska, Benedykt Kotkiewicz K-PCOIE

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Szkolenia dla laboratoriów badawczych 2020 - Norma ISO 17025

Aktualizacja treści merytorycznej szkoleń (nazywana dalej " aktualizacja 2021") będzie polegała ...
Polska - POZNAŃ 2021-03-11 Dodał: Julia Żarczyńska Doradztwo/consulting/edukacja, Farmacja i biotechnologia, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Likwidacja spółki w Polsce

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w procesie likwidacji spółki z ...
Polska - Wrocław 2020-11-04 Dodał: Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

IP BOX dla programistów

IP BOX dla programistów Oferta obsługi prawnej przy preferencyjnym opodatkowaniu IP BOX obejmu...
Polska - Wrocław 2020-10-29 Dodał: Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert