Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuDofinansowanie udziału w Programach Promocji dla eksporterów (na lata 2016-2019)

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Joanna Wiśniewska | 2019-02-01 09:54:46
dofinansowanie dla eksporterów z ue, promocja, udział w targach, branżowe programy promocji (bpp)

Ministerstwo Rozwoju/ Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii realizuje w latach 2016-2019 Programy Promocji (12 branżowych oraz 5 na rynkach perspektywicznych), które mają przyczynić się do poprawy wizerunku polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych poprzez promocję innowacyjności i wysokiej jakości produktów/ usług z Polski.

Mają one przede wszystkim umożliwić przedsiębiorcom ekspansję na nowe, perspektywiczne rynki pozaunijne.

 

W ramach realizacji tzw. branżowych programów promocji (BPP) zostanie objętych wsparciem 12 branż, wyłonionych z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 

Tzw. programy promocji o charakterze ogólnym realizowane będą na terenie wytypowanych 5 perspektywicznych rynków zagranicznych.

 

Dla każdej z wybranych 12 branż i 5 rynków perspektywicznych opracowywany został 3-letni program obejmujący katalog różnorodnych działań promocyjnych typu organizacja misji wyjazdowych lub przyjazdowych udział w targach międzynarodowych, artykuły sponsorowane w prasie czy działania informacyjno-promocyjne na danym rynku zagranicznym.

 

Informacje o powyższych programach promocji wraz z wykazem działań promocyjnych dla przedsiębiorców znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 

 


DOFINANSOWANIE UDZIAŁU W PROGRAMACH PROMOCJI DLA POLSKICH FIRM


 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, realizuje poddziałanie 3.3.3 PO IR pn. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, w ramach którego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w działaniach określonych w ww. Programach Promocji.

 

Cele programu: internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:

 • posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szansę stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych);
 • prowadzących działalność eksportową, samodzielną działalność badawczo-rozwojową lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

 

Adresaci programu promocji: Programy skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Definicja Małego i Średniego przedsiębiorcy jest określona w załączniku nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014), którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

 

 

BRANŻE OBJĘTE BRANŻOWYMI PROGRAMAMI PROMOCJI
Branża Rynki 

Informacja o programie

(wersja  z 14.12.2018 r.)

Termin naboru wniosków
Sprzęt medyczny Brazylia, Chiny, RPA, Turcja, Singapur, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.
Kosmetyki Chiny, Indonezja, Japonia, Korea Południowa, Turcja, Rosja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.
Maszyny i urządzenia Chiny, Indie, Iran, Kazachstan, Rosja, Turcja tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.
IT/ ICT Brazylia, Iran, Izrael, Japonia, Korea Południowa, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.
Biotechnologia, farmaceutyka Chiny, Brazylia, Indie, Rosja, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.
Moda polska Chiny, Indie, Japonia, Rosja, USA tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.

Budowa i wykańczanie budowli

Azerbejdżan, Kazachstan, Iran, Norwegia, Rosja, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.
Jachty i łodzie Australia, Chiny, Norwegia, Turcja, Rosja, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.
Meble Chiny, Indie, Kazachstan, Rosja, Turcja, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.
Polskie specjalności żywieniowe Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, USA, Wietnam, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.
Sektor usług prozdrowotnych Norwegia, Rosja, Ukraina, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.

Części samochodowe i lotnicze

Australia, Chiny, Kanada, Meksyk, Rosja, RPA, USA tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.

 

RYNKI PERPEKTYWICZNE OBJĘTE PROGRAMAMI PROMOCJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM

Rynek Branże

Informacja o programie

(wersja 21.02.2018 r.)

Termin naboru wniosków
Algieria budowlana, spożywcza, naftowa i gazowa, medyczna, samochodowa, inne tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.
Indie budowlana, spożywcza i rolno-spożywcza, medyczna, maszyn i urządzeń górniczych oraz zielonych technologii, IT/ICT oraz gier, meblarska, kosmetyczna tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.
Iran różne branże, adekwatnie do tematyki wydarzeń objętych programem tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.
Meksyk różne branże, adekwatnie do tematyki wydarzeń objętych programem tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.
Wietnam budowlana, spożywcza, maszynowa (ogólnoprzemysłowa), medyczna, samochodowa, inne tutaj od 8 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.

 

Okres realizacji ww. programów promocji: od 10 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku:

 1. jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 500 000 zł,
 2. co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł,
 3. branżowego programu promocji wynosi 1 000 000 zł,
 4. branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 3. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
  - do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
  - do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
  - do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
  - do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

 

Realizacja – terminy naborów wniosków:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako instytuacja realizująca, udziela szczegółowych informacji nt. trybu udzielania wsparcia oraz warunków przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR. Centrum pomocy PARP - Informatorium: info@parp.gov.pl, tel. 22 432 89 91 (92, 93)

 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP.

 

Dokumentacja programowa jest dostepna tutaj.

Harmonogramu naboru wniosków PARP na rok 2018 jest dostępny tutaj.

Ogłoszenie o konkursie (III edycja) z dnia 01.03.2018 roku znajduje się tutaj.

 

 

 

Opracowanie: J. Wiśniewska K-P COIE na podstawie informacji ze stron internetowych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii www.mpit.gov.pl i PARP www.parp.gov.pl.

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2018 r.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Szkolenia dla laboratoriów badawczych 2020 - Norma ISO 17025

Aktualizacja treści merytorycznej szkoleń (nazywana dalej " aktualizacja 2021") będzie polegała ...
Polska - POZNAŃ 2021-03-11 Dodał: Julia Żarczyńska Doradztwo/consulting/edukacja, Farmacja i biotechnologia, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Likwidacja spółki w Polsce

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w procesie likwidacji spółki z ...
Polska - Wrocław 2020-11-04 Dodał: Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

IP BOX dla programistów

IP BOX dla programistów Oferta obsługi prawnej przy preferencyjnym opodatkowaniu IP BOX obejmu...
Polska - Wrocław 2020-10-29 Dodał: Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert