Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuStąd cukier i olej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Joanna Wiśniewska | 2017-02-23 09:23:32
kujawsko-pomorskie, gospodarka, firmy, przemysł, bezrobocie, pkb

Województwo kujawsko-pomorskie odgrywa wiodącą rolę w polskim przemyśle spożywczym - jest jednym z czołowych dostawców żywności na rynku krajowym, w tym znaczącym producentem cukru i oleju. Dużym problemem regionu jest jednak należące do najwyższych w kraju bezrobocie.

 

Województwo kujawsko-pomorskie dostarcza około 4,5 proc. produktu krajowego brutto Polski. Według GUS w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2012 roku było to 33803 zł, co stanowiło 81,7 proc. średniej dla Polski. Kluczową rolę w gospodarce regionu odgrywa przemysł. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław to lokomotywy rozwoju województwa i ważne ośrodki przemysłowe, reprezentujące przemysł chemiczny, elektromaszynowy, spożywczy, tekstylny, celulozowy, mineralny i poligraficzny. Produkcją przemysłową w regionie zajmuje się ok. 19 tysięcy podmiotów.

Dużym problemem regionu jest należące do najwyższych w Polsce bezrobocie. Pod koniec sierpnia 2014 roku w urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowanych było 128 tysięcy osób. Stopa bezrobocia sięgnęła tu 15,8 proc, wobec średniej krajowej wynoszącej 11,7 proc. W porównaniu z 2013 rokiem była niższa o 1,6 pkt proc., jednak Kujawsko-pomorskie wciąż znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po woj. warmińsko-mazurskim (18,4 proc.).

Stosunkowo najlepsza sytuacja panuje w największych ośrodkach: w Bydgoszczy (8 proc.) i w Toruniu (9,1 proc.). Z największym bezrobociem zmagają się natomiast powiaty: włocławski (25,2 proc.), lipnowski (23,6 proc.) oraz radziejowski (23,4 proc.).

Warto jednak odnotować, że we wszystkich powiatach w skali roku stopa bezrobocia spadła - najbardziej w powiecie lipnowskim (o 3,3 punktu procentowego) oraz w powiecie golubsko-dobrzyńskim i w Grudziądzu (o 3 punkty procentowe).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2014 r. ukształtowało się na poziomie 239,3 tysięcy osób i było 0,6 proc. niższe niż przed rokiem. Największy spadek zatrudnienia odnotowano w budownictwie (o 6 proc.), największy przyrost – w branży związanej z informacją i komunikacją (o 9,4 proc.). W porównaniu z całym krajem, struktura zatrudnienia w województwie charakteryzuje się stosunkowo niskim udziałem sektora usług 54,1 proc., podczas gdy na sektor rolniczy i przemysłowy przypada analogicznie 15,7 proc. i 30,2 proc. pracujących.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w sierpniu 2014 roku ukształtowało się na poziomie 3303,00 zł (wobec 3893,23 zł w kraju). Region uplasował się pod tym względem na dwunastym miejscu w kraju.

W stosunku do poprzedniego roku przeciętne płaca wzrosła o 3 proc. Najbardziej odczuli to zatrudnieni w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (o 5,2 proc.), w obsłudze rynku nieruchomości (o 3,9 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 3,6 proc.). Najlepiej zarabiali jednak zatrudnieni m.in. w sekcji informacja i komunikacja (o 49,2 proc. więcej od wojewódzkiej średniej) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 8,7 proc. więcej), najsłabiej w administrowaniu i działalności wspierającej (o 28,5 proc.), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 17,5 proc.) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 15,9 proc.).

 

Źródło: GUS (marzec 2015 r.)

 

Przemysł chemiczny

 

Województwo zajmuje czwarte miejsce w kraju w produkcji nawozów azotowych (15 proc.), wytwarza ponad 20 proc. krajowej wartości produkcji sprzedanej przemysłu celulozowo-papierniczego. Warto zwrócić uwagę na innowacyjność firm w regionie, o której świadczy duża liczba patentów i świadectw ochronnych na wzory użytkowe.

Dzięki Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Bydgoszczy, które kształcą na wydziałach o profilu chemicznym, przedsiębiorstwa mają stały dostęp do wykwalifikowanej kadry.
W tym sektorze działają tu m.in. Zakłady Azotowe Anwil SA we Włocławku, Elana SAw Toruniu, Soda Polska Ciech SA, Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino SA, Unilever Polska SA.

 

Przemysł spożywczy

 

W regionie działają w tej branży zarówno duże spółki z kapitałem zagranicznym, jak również wielu mniejszych producentów. Są to m.in. Krajowa Spółka Cukrowa SA (Toruń), Zakłady Przetwórstwa Cykoria SA  (Wierzchosławice), Frosta Sp. z o.o. (Bydgoszcz), Jutrzenka Colian Sp. z o.o. (Bydgoszcz), Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. (Kruszwica) czy Bonduelle Polska SA (Gniewkowo).

 

Przemysł elektromaszynowy

 

Nie bez znaczenia pozostaje również przemysł elektromaszynowy. Firmy województwa mają znaczący udział w krajowym eksporcie (ok. 20 proc.). To tu działa PESA Bydgoszcz SA (dawniej Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego), produkująca tramwaje i tabor kolejowy na rynki krajowe i zagraniczne. Jako pierwsza polska firma zaprojektowała, zbudowała i zaczęła dostarczać nowoczesne niskopodłogowe tramwaje.

Wśród wielu firm działających w tym sektorze są także m.in. Apator SA, Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA, Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma SA, Fabryka Obrabiarek do Drewna FOD Sp. z o.o., Inofama SA w Inowrocławiu, Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o.

 

Źródło: GUS (marzec 2015 r.)

 

Zaplecze naukowo-badawcze zapewniają temu sektorowi szkoły wyższe z wydziałami o profilu elektrotechnicznym (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz instytuty naukowo-badawcze. Zachętą dla inwestorów mogą być zwolnienia inwestycyjne w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu i wielu gminach.

 

BPO

 

Wśród kluczowych działów gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego wymieniany jest także sektor BPO - Business Process Outsourcing, BPO, czyli outsourcing procesów biznesowych. W branżowych raportach Bydgoszcz określana jest mianem „wschodzącej gwiazdy” tego sektora. Sprzyja temu dogodna lokalizacja w centrum kraju, na skrzyżowaniu ważnych szlaków drogowych i kolejowych, z dostępem do międzynarodowego lotniska w Bydgoszczy, a także dobra znajomość języków obcych wśród studentów uczelni bydgoskich i toruńskich.

 

Energetyka

 

Ze względu na potencjał naturalny województwa istotne dla gospodarki regionu są odnawialne źródła energii (OZE). Według danych Urzędu Regulacji Energetyki w 2010 r. w Kujawsko-Pomorskiem działały w sumie 54 elektrownie wodne. Szczególnie duże znaczenie dla regionalnej energetyki mają elektrownia na Wiśle we Włocławku, zapora na Zalewie Koronowskim, zapory Smukała i Tryszczyn na Brdzie oraz zapory Gródek i Żur na Wdzie. Kujawsko-Pomorskie jest też jednym z liderów pod względem liczby instalacji wiatrowych w Polsce. Wyraźną koncentrację turbin wiatrowych obserwuje się w powiatach: inowrocławskim, radziejowskim, włocławskim i aleksandrowskim. Oprócz tego województwo zajmuje pierwszą lokatę wśród polskich regionów pod względem ilości ciepła wytwarzanego z biomasy (25,3 proc.).

 

Rolnictwo

 

Silną pozycję w regionie utrzymuje rolnictwo – w sektorze tym pracuje około 110 tysięcy osób, a powierzchnia użytków rolnych wynosi 1036,6 tys. ha, z czego ponad 87 proc. stanowią grunty orne. Województwo kujawsko-pomorskie należy do polskiej czołówki pod względem produkcji żywca, zwłaszcza trzody chlewnej, ma też dobre wyniki w hodowli bydła, drobiu, owiec i mleczarstwie. Z Kujaw i Pomorza pochodzi wysokiej jakości: zboże (9,5 proc. udziału w krajowej produkcji, co daje drugie miejsce), buraki cukrowe (20 proc., drugie miejsce), rzepak (12,6 proc., trzecie miejsce), ziemniaki, owoce i warzywa.

Według ekspertów rolnictwo może być atutem konkurencyjności regionu kujawsko-pomorskiego. Duży potencjał produkcji rolnej, na który składa się dobra struktura agrarna i wysoka kultura rolna, może być wykorzystany do dalszego rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego, zwłaszcza przy ukierunkowaniu produkcji na rynki poza granice województwa, oraz do rozwoju sektora energetyki odnawialnej bazującej na surowcach okołorolniczych. Szansą jest też produkcja zdrowej żywności, wokół której województwo planuje budować swoją markę.

 

Turystyka 

 

Warto dodać, że tereny wiejskie wykorzystywane są także do celów turystycznych. Na terenie województwa funkcjonuje wiele gospodarstw agroturystycznych, które przyciągają pięknym położeniem i ekologiczną kuchnią.

 

 

Opracowanie: Benedykt Kotkiewicz K-P COIE