Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKlastry w województwie kujawsko-pomorskim

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Joanna Wiśniewska | 2017-02-07 12:55:31
klastry, kujawsko-pomorskie

W 2015 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości (PARP) przeprowadziła inwentaryzację klastrów w Polsce, która skoncentrowała się na ustaleniu stanu faktycznego liczebności funkcjonujących w kraju klastrów, w tym w województwie kujawsko-pomorskim.

Przy realizacji badania przyjęto następującą definicję: klaster to geograficzne skupisko niezależnych podmiotów reprezentujących określoną specjalizację gospodarczą, współpracujących i konkurujących ze sobą w ramach łańcucha wartości. Współpraca w ramach klastra ma charakter sformalizowany, jest realizowana w wymiarze zarówno wertykalnym, jak i horyzontalnym i ukierunkowana na osiągnięcie założonych wspólnych celów. Klaster stanowi źródło korzyści i tworzy nową wartość dla wszystkich typów podmiotów w nim uczestniczących, takich jak przedsiębiorstwa, uczelnie i inne jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, administracja publiczna oraz pozostałe organizacje wspierające.

 

W efekcie przeprowadzonego badania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała w 2016 roku Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015.

 

W wyniku inwentaryzacji zidentyfikowano w Polsce w sumie 134 klastry, które powstały pomiędzy rokiem 2003 a 2015, w tym 4 w województwie kujawsko-pomorskim:

Klastry w województwie kujawsko-pomorskim
Nazwa Branża Strona www
Bydgoski Klaster Przemysłowy (posiada status Krajowego Klastra Kluczowego) technologie produkcji http://www.klaster.bydgoszcz.pl/
Bydgoski Klaster Informatyczny ICT http://bki.org.pl/pl/start/
Agro Klaster Kujawy Przemysł spożywczy

http://www.agroklaster.pl/

Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej medycyna, biomedycyna, turystyka medyczna http://www.kpoplewiatan.pl/klaster-turystyki-medycznej-i-uzdrowiskowej/o-klastrze-turystyki-medycznej-i-uzdrowiskowej

Źródło: Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P., Podgórska J., Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 66.

 

Zgodnie z wynikami Raportu, m.in. w Kujawsko-Pomorskiem zlokalizowane są najbardziej dojrzałe klastry. Zostały one tu utworzone w latach 2006, 2013 i 2014.

Zrzeszają one w sumie 125 podmiotów. Jeśli chodzi o łączne zatrudnienie w przedsiębiorstwach – członkach klastrów w województwie kujawsko-pomorskim, oscyluje ono w granicach 17 969 osób.

Wszystkie klastry z terenu Kujaw i Pomorza posiadają i realizują własną strategię rozwoju.

 

Zestawiając branże klastrów występujących w poszczególnych regionach z inteligentnymi specjalizacjami, autorzy Raportu zauważają, że największa zbieżność występuje m.in w Kujawsko-Pomorskiem:

Branże klastrów

w województwie kujawsko-pomorskim

Regionalne Inteligente Specjalizacje (RIS)

Technologia produkcji

Turystyka medyczna

Przemysł spożywczy

IT

Bezpieczna żywność - rolnictwo przetwórstwo, nawozy i opakowania

Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna

Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa

Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych

Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ITC

Biointeligentna specjalizacja - potencjał naturalny środowiska

Transport, logistyka, handel - szlaki wodne i lądowe Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne

Źródło: Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P., Podgórska J., Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 36.

 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji klastrów, wyłoniono również grupę podmiotów, które nie spełniły wszystkich przyjętych kryteriów lub wymogów i w związku z powyższym nie zostały sklasyfikowane jako klastry. Na potrzeby Raportu zbiór tych podmiotów określono terminem potencjalnych klastrów, z uwagi na potencjalną zdolność do kooperacji. W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zidentyfikowano w Polsce 106 "potencjalnych klastrów", w tym 10 w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Poniżej branże reprezentowane przez "potencjalne klastry" na terenie Pomorza i Kujaw w zestawieniu z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami:

Branże "potencjalnych klastrów"

w województwie kujawsko-pomorskim

Regionalne Inteligente Specjalizacje (RIS)

Turystyka

Budownictwo/ doradztwo

Przemysł chemiczny

Poligrafia, reklama

Edukacja/ przemysły kreatywne

Handel

Przemysł meblowy

Bezpieczna żywność - rolnictwo

Przetwórstwo, nawozy i opakowania

Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna

Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa

Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ITC

Biointeligentna specjalizacja - potencjał naturalny środowiska

Transport, logistyka, handel - szlaki wodne i lądowe

Źródło: Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P., Podgórska J., Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 55.

 

Analiza "potencjalnych klastrów" wskazuje, że przynajmniej część z nich ma szanse by przekształcić się w ,,pełnowartościowe” klastry pod warunkiem zaktywizowania działań koordynatora i członków klastra.

 

W Raporcie z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015 nie wymieniono nazw "potencjalnych klastrów", funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Z informacji, którymi dysponuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE) wynika, iż działają tu nastepujące inicjatywy klastrowe:

"Potencjalne klastry" w województwie kujawsko-pomorskim
Nazwa Branża Strona www

Klaster „Grupa Meblowa HoReCa”

meblowa http://www.grupahoreca.com/
Info Klaster Poligraficzny poligraficzna http://www.infoklaster.com/
Agroklaster COMBI Line spożywcza http://combi-line.eu/pl/strona-glowna/
Klaster ZaChem chemiczna http://www.za-chem.pl/
Bydgoski Klaster Lotniczy lotnicza http://wzl2.mil.pl/
Prosument Klaster Odnawialnych Źródeł Energii OZE http://prosumentklasteroze.pl/
Klaster Przemysłów Kreatywnych przemysły kreatywne http://www.klasterpk.byd.pl/
Klaster Toruńska Giełda przy Towarowej spożywcza http://www.towarowa.com.pl/
Klaster Turystyki Zdrowotnej Polmedica turystyka zdrowotna https://polmedica.eu/
Kujawsko-Pomorski Klaster Brewstera naukowo-artystyczna

http://www.brewsterhub.com/

Źródło: Opracowanie własne K-PCOIE.

 

 

Źródło: G. Buczyńska, D. Frączek, P. Kryjom, J. Podgórska, Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Opracowanie: J. Wiśniewska K-P COIE

 

 

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Universal soil

Universal soil BIOVITA - multi-component substrate for planting and transplanting ornamental plan...
Polska - TENCZYNEK 2021-04-02 Dodał: Marcin Fertacz Pozostałe wyroby Zobacz ofertę

Mulch, colored mulch: yellow, brown, red, orange

Mulch, colored mulch - Esthetic natural material made of wood, tinted with the substances that do...
Polska - TENCZYNEK 2021-04-02 Dodał: Marcin Fertacz Pozostałe wyroby Zobacz ofertę

Substrate, Uniwersal substrate, Peat substrate

Manufactured from highmoor peat with the fraction of 0-30mm, de-acidified with chalk with the add...
Polska - TENCZYNEK 2021-04-02 Dodał: Marcin Fertacz Pozostałe wyroby Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert